Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN), Kod 2D GS1 DataMatrix, Kod 2D GS1 QR
 • Powiązany standard ESRS
 • Wskaźnik
  E5-5 – Wypływy zasobów
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  38. Ujawniając informacje o składzie odpadów, jednostka wskazuje:

  a) strumienie odpadów, istotne dla jej sektora lub działalności (np. odpady przeróbcze w przypadku jednostki z sektora górnictwa, odpady elektroniczne w przypadku jednostki z sektora elektroniki użytkowej lub odpady żywnościowe w przypadku jednostki z sektora rolnictwa lub branży turystyczno-hotelarskiej).

  40. Jednostka przedstawia informacje kontekstowe na temat metod zastosowanych w celu obliczenia tych danych (…). Jednostka określa, czy dane pochodzą z bezpośrednich pomiarów czy z szacunków; oraz ujawnia informacje o zastosowanych kluczowych założeniach.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Pośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardów GS1
  • Data przydatności do spożycia
  • Waga produktu
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  wolumen produktów żywnościowych przekazanych do utylizacji w roku raportowym

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie produkty zostały oznaczone kodem GS1 DataMatrix lub GS1 QR. W kodzie zostały zakodowane informacje o terminie przydatności do spożycia.

 • Przeliczenie

  Ograniczenie marnowania żywności: waga produktów żywnościowych przekazanych do utylizacji w roku n-1 – waga produktów żywnościowych przekazanych do utylizacji w roku n.

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Wśród odpadów wytwarzanych przez firmę znajdują się również odpady żywnościowe. Dzięki stosowanym przez nas standardom GS1, w tym numerowi GTIN (ang. Global Trade Item Number), który pozwala jednoznacznie zidentyfikować każdy produkt lub materiał, możemy kontrolować ilość wytwarzanych odpadów, a także redukować ich wytwarzanie dzięki monitorowaniu dat przydatności do spożycia produktów i zapobieganiu marnowania żywności”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd