Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI), Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI), Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Wskaźnik
  E5-2 – Działania i zasoby związane z wykorzystaniem zasobów oraz gospodarką o obiegu zamkniętym
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  17. Jednostka ujawnia informacje dotyczące swoich działań związanych z wykorzystaniem zasobów oraz gospodarką o obiegu zamkniętym, a także zasobów przeznaczonych na ich realizację.

  MDR-A (ESRS 2)

  67. (…) jednostka ujawnia następujące informacje:

  a) wykaz kluczowych działań podjętych w roku sprawozdawczym i planowanych na przyszłość, ich oczekiwane rezultaty oraz, w stosownych przypadkach, sposób, w jaki ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów i założeń polityki.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1

  Informacja o wdrożonych standardach GS1 oraz możliwości ich wykorzystania do ograniczenia wykorzystywania zasobów oraz ponownego wykorzystania produktów.

 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Brak

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie zasoby (produkty, półprodukty, opakowania zwrotne) są identyfikowane zgodnie ze standardami GS1, a ich ruch jest monitorowany poprzez skanowanie kodów.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Firma prowadzi działania związane z wykorzystaniem zasobów oraz gospodarką o obiegu zamkniętym. Jednym z działań było wdrożenie standardów GS1, dzięki którym możliwe jest szczegółowe kontrolowanie przepływów zasobów oraz materiałów przez organizację. Standardy GS1 pozwalają na precyzyjną identyfikację materiałów i produktów, a także zbieranie danych i monitorowanie efektywności procesów związanych z wdrażaniem elementów gospodarki o obiegu zamkniętym”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd