Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Elektroniczna Wymiana Danych (GS1 EDI), Paperless
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Wskaźnik
  E5-4 – Wpływy zasobów
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  31. Jednostka ujawnia następujące informacje na temat materiałów wykorzystanych do wytworzenia swoich produktów i usług w okresie sprawozdawczym, w tonach lub kilogramach:

  a) masę całkowitą produktów oraz materiałów technicznych i biologicznych użytych w okresie sprawozdawczym.

  32. Jednostka przedstawia informacje na temat metod zastosowanych w celu obliczenia tych danych. Jednostka określa, czy dane pochodzą z bezpośrednich pomiarów czy z szacunków, oraz ujawnia kluczowe, przyjęte przez siebie założenia.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Pośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1

  Etapy procesu logistycznego, które zostały zdigitalizowane.

 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  liczba kartek papieru wykorzystywanych wcześniej w ramach danego procesu, który został zdigitalizowany

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Określona została liczba kartek papieru wykorzystywanych w ramach danego etapu procesu logistycznego lub całego procesu logistycznego, przed digitalizacją.

  Monitorowane jest, ile razy został przeprowadzony dany etap procesu logistycznego lub cały proces.

 • Przeliczenie
  liczba kartek papieru wykorzystywanych w ramach poszczególnych etapów procesu * liczba procesów przeprowadzonych w danym roku
  ograniczenie zużycia papieru: liczba zużytych kartek w ramach procesów logistycznych w roku n-1 – liczba zużytych kartek papieru w ramach procesów logistycznych w roku n
 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Firma przeprowadziła proces digitalizacji dokumentów handlowych przy użyciu rozwiązania GS1 – modelu Paperless.

  W poprzednim okresie raportowym firma w ramach tych samych procesów zużyła […] kartek. Dzięki przeprowadzonej digitalizacji zużycie papieru zmniejszyło się o […] %”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  DEFRA – bezpłatna brytyjska baza danych o zastosowaniu globalnym zawierająca współczynniki konwersji z czytelnym podziałem na kategorie produktów i usług, umożliwiające organizacjom i osobom fizycznym obliczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

  CEDA – obszerna baza danych stworzona w Stanach Zjednoczonych, która zawiera profesjonalnej jakości wskaźniki emisji gazów cieplarnianych obejmujące 149 krajów i regionów gospodarczych (w wersji rozszerzonej 170 krajów) oraz 400 kategorii produktów i usług dla każdego z nich.

  EFDB/IPCC – bezpłatna międzynarodowa biblioteka, w której użytkownicy mogą znaleźć współczynniki emisji i inne parametry wraz z dokumentacją podstawową lub odniesieniami technicznymi, zawiera dane IPCC oraz dane z recenzowanych czasopism i innych publikacji, w tym raportów z wykazu krajowego.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd