Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI), Kod 2D GS1 DataMatrix, Kod kreskowy GS1-128
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Wskaźnik
  E5-4 – Wpływy zasobów
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  31. (…) jednostka ujawnia następujące informacje na temat materiałów wykorzystanych do wytworzenia swoich produktów i usług w okresie sprawozdawczym, w tonach lub kilogramach:

  c) masę, zarówno w wartości bezwzględnej, jak i procentowej, ponownie użytych lub pochodzących z recyklingu komponentów, produktów i materiałów wtórnych, wykorzystywanych do wytwarzania produktów i świadczenia usług przez jednostkę (w tym opakowań).

  32. Jednostka przedstawia informacje na temat metod zastosowanych w celu obliczenia tych danych. Jednostka określa, czy dane pochodzą z bezpośrednich pomiarów czy z szacunków, oraz ujawnia kluczowe, przyjęte przez siebie założenia.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1
  • Rodzaj zasobu zwrotnego
  • Masa zasobu zwrotnego
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Liczba pochodzących z recyklingu/ponownie wykorzystywanych produktów i materiałów użytych do wytworzenia produktów

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie zasoby zwrotne zostały oznaczone numerem GRAI zakodowanym w kodzie GS1, np. GS1-128, przed wprowadzeniem na rynek.

  Zakodowane w kodzie GS1 zasoby zwrotne zostały oznakowane GRAI i opisane w bazie danych producenta – zgodnie z wytycznymi producenta.

  Ponowne użycie zasobu jest każdorazowo skanowane i dzięki temu informacja zapisuje się automatycznie w bazie danych.

 • Przeliczenie

  masa poszczególnych materiałów/produktów * liczba wykorzystanych do produkcji produktów lub materiałów z recyklingu/ponownie wykorzystywanych

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Masa całkowita oraz procent ponownie wykorzystanych lub pochodzących z recyklingu produktów, które zostały użyte do wytworzenia naszych produktów i usług, wynosi […] i została obliczona przy wykorzystaniu rozwiązania GS1 – numeru GRAI (ang. Global Returnable Asset Identifier), który służy do identyfikacji i śledzenia zasobów zwrotnych i materiałów nadających się do ponownego wykorzystania.”

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd