Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN), Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E1 Zmiana klimatu
 • Wskaźnik
  E1-6 – Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  19. Jednostka ujawnia następujące informacje w tonach metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla:

  c) emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardów GS1
  • waga netto produktu,
  • kraj docelowy,
  • lokalizacja miejsc pośrednich (producent, magazyny)
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika
  • środek transportu – dane klienta,
  • wskaźnik emisji dla poszczególnych środków transportu – zewnętrzne bazy danych,
  • powierzchnia załadunkowa danego środka transportu/dopuszczalna waga załadunkowa – dane klienta lub dane producenta pojazdu
 • Wykorzystanie standardów GS1

  Produkt został oznaczony numerem GTIN.

  Lokalizacje zostały oznaczone numerem GLN. Oznaczenia te są wykorzystywane przy ustalaniu tras transportu.

  W ramach poszczególnych tras oznaczane są transportowane produkty, identyfikowane po numerze GTIN.

 • Przeliczenie

  dla danego środka transportu i rodzaju paliwa: liczba km * wskaźnik emisji * procent dopuszczalnej wagi załadunkowej zajęty przez produkt

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Emisje dotyczące transportu produktów zostały obliczone przy wykorzystaniu standardów GS1, GTIN oraz GLN, które pomagają zebrać precyzyjne dane na temat wagi transportowanych produktów i lokalizacji pośrednich i docelowych, do których produkty są transportowane”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  DEFRA – bezpłatna brytyjska baza danych o zastosowaniu globalnym zawierająca współczynniki konwersji z czytelnym podziałem na kategorie produktów i usług, umożliwiające organizacjom i osobom fizycznym obliczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

  CEDA – obszerna baza danych stworzona w Stanach Zjednoczonych, która zawiera profesjonalnej jakości wskaźniki emisji gazów cieplarnianych obejmujące 149 krajów i regionów gospodarczych (w wersji rozszerzonej 170 krajów) oraz 400 kategorii produktów i usług dla każdego z nich.

  EFDB/IPCC – bezpłatna międzynarodowa biblioteka, w której użytkownicy mogą znaleźć współczynniki emisji i inne parametry wraz z dokumentacją podstawową lub odniesieniami technicznymi, zawiera dane IPCC oraz dane z recenzowanych czasopism i innych publikacji, w tym raportów z wykazu krajowego.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania
  • Kalkulator i platforma do liczenia śladu węglowego oraz zarządzania śladem węglowym “Responsiblee” (https://responsiblee.net/kalkulator/) –dzięki Responsiblee firmy mogą dokładnie obliczać i raportować emisje z zakresu 3, w tym te z całego łańcucha wartości, łańcucha dostaw i innych źródeł pośrednich. Rozwiązanie płatne.
  • Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego, kalkulator do liczenia śladu węglowego PlanBeEco (https://planbe.eco/pl/nasza-oferta/) – umożliwia gromadzenie danych, obliczanie oraz tworzenie raportu zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, ISO 14064-1 i standardami TCFD. Rozwiązanie płatne.