Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Etykieta transportowa GS1, Etykieta transportowa z kodem 2D, Etykieta transportowo-logistyczna GS1
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E1 Zmiana klimatu
 • Wskaźnik
  E1-6 – Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  19. Jednostka ujawnia następujące informacje w tonach metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla:

  c) emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio/ pośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1
  • kod trasy
  • waga przesyłki
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika
  • liczba km w ramach danej trasy – dane klienta,
  • środek transportu – dane klienta,
  • wskaźnik emisji dla danego środka transportu – źródła zewnętrzne
 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie przesyłki oznaczone są etykietą transportową lub etykietą transportowo-logistyczną GS1, w tym zawierają kod trasy oraz wagę przesyłki.

 • Przeliczenie

  dla danego środka transportu i rodzaju paliwa: liczba km*wskaźnik emisji*procent dopuszczalnej wagi załadunkowej zajęty przez przesyłkę

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Emisje związane z transportem zostały obliczone dzięki zastosowaniu rozwiązań GS1 – etykiet transportowych i transportowo-logistycznych, które pozwalają na śledzenie oraz szybką identyfikację transportowanych towarów.”

 • Zewnętrzne źródła danych

  DEFRA – bezpłatna brytyjska baza danych o zastosowaniu globalnym zawierająca współczynniki konwersji z czytelnym podziałem na kategorie produktów i usług, umożliwiające organizacjom i osobom fizycznym obliczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

  CEDA – obszerna baza danych stworzona w Stanach Zjednoczonych, która zawiera profesjonalnej jakości wskaźniki emisji gazów cieplarnianych obejmujące 149 krajów i regionów gospodarczych (w wersji rozszerzonej 170 krajów) oraz 400 kategorii produktów i usług dla każdego z nich.

  EFDB/IPCC – bezpłatna międzynarodowa biblioteka, w której użytkownicy mogą znaleźć współczynniki emisji i inne parametry wraz z dokumentacją podstawową lub odniesieniami technicznymi, zawiera dane IPCC oraz dane z recenzowanych czasopism i innych publikacji, w tym raportów z wykazu krajowego.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania
  • Kalkulator i platforma do liczenia śladu węglowego oraz zarządzania śladem węglowym “Responsiblee” (https://responsiblee.net/kalkulator/) – dzięki Responsiblee firmy mogą dokładnie obliczać i raportować emisje ze wszystkich zakresów. Rozwiązanie płatne.
  • Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego, kalkulator do liczenia śladu węglowego PlanBeEco (https://planbe.eco/pl/nasza-oferta/) – umożliwia gromadzenie danych, obliczanie oraz tworzenie raportu zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, ISO 14064-1 i standardami TCFD. Rozwiązanie płatne.
  • Kalkulator śladu węglowego Climate Strategies Poland we współpracy z European Climate Fundation (https://climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy/) – narzędzie ułatwia zbieranie i inwentaryzację danych, automatycznie oblicza zakres 1 i 2, rekomenduje redukcję emisji. Rozwiązanie bezpłatne.