Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E1 Zmiana klimatu
 • Wskaźnik
  E1-6 – Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  19. Jednostka ujawnia następujące informacje w tonach metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla:

  a) emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 brutto

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą Standardu GS1
  • identyfikacja pojazdu z uwzględnieniem rodzaju paliwa,
  • liczba samochodów
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika
  • liczba przejechanych kilometrów,
  • wskaźnik emisji dla poszczególnych środków transportu – zewnętrzne bazy danych
 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie pojazdy są identyfikowane numerem GIAI wraz z powiązaniem informacji dotyczącej normy EURO dla danego pojazdu, określającej spalanie.

  Monitorowana jest liczba kilometrów przejechanych przez dany pojazd.

 • Przeliczenie

  Dla danego środka transportu (samochodu) i rodzaju paliwa: suma przejechanych kilometrów * wskaźnik emisji

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „W […] roku emisje wytworzone w wyniku spalania paliwa przez samochody należące do firmy wyniosły […].

  Emisje te zostały obliczone na podstawie wskaźnika emisyjności dla konkretnego rodzaju paliwa, liczby przejechanych przez pracowników kilometrów oraz przy wsparciu standardu GS1 GIAI (Globalnego Identyfikatora Zasobów Indywidualnych), ułatwiającego zbieranie informacji dotyczących liczby i rodzajów naszych samochodów”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  DEFRA – bezpłatna brytyjska baza danych o zastosowaniu globalnym zawierająca współczynniki konwersji z czytelnym podziałem na kategorie produktów i usług, umożliwiające organizacjom i osobom fizycznym obliczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

  CEDA – obszerna baza danych stworzona w Stanach Zjednoczonych, która zawiera profesjonalnej jakości wskaźniki emisji gazów cieplarnianych obejmujące 149 krajów i regionów gospodarczych (w wersji rozszerzonej 170 krajów) oraz 400 kategorii produktów i usług dla każdego z nich.

  EFDB/IPCC – bezpłatna międzynarodowa biblioteka, w której użytkownicy mogą znaleźć współczynniki emisji i inne parametry wraz z dokumentacją podstawową lub odniesieniami technicznymi, zawiera dane IPCC oraz dane z recenzowanych czasopism i innych publikacji, w tym raportów z wykazu krajowego.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania
  • Kalkulator i platforma do liczenia śladu węglowego oraz zarządzania śladem węglowym “Responsiblee” (https://responsiblee.net/kalkulator/) –dzięki Responsiblee firmy mogą dokładnie obliczać i raportować emisje ze wszystkich zakresów. Rozwiązanie płatne.
  • Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego, kalkulator do liczenia śladu węglowego PlanBeEco (https://planbe.eco/pl/nasza-oferta/) –umożliwia gromadzenie danych, obliczanie oraz tworzenie raportu zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, ISO 14064-1 i standardami TCFD. Rozwiązanie płatne.
  • Kalkulator śladu węglowego Climate Strategies Poland we współpracy z European Climate Fundation (https://climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy/) – narzędzie ułatwia zbieranie i inwentaryzację danych, automatycznie oblicza zakres 1 i 2, rekomenduje redukcję emisji. Rozwiązanie bezpłatne.