Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Identyfikator Przesyłek (GINC), Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN), Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN), Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E1 Zmiana klimatu
 • Wskaźnik
  E1-6 – Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  19. Jednostka ujawnia następujące informacje w tonach metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla:

  a) emisje gazów cieplarnianych zakresu 1 bruttO
  lub
  c) emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardów GS1
  • waga jednostki (SSCC)/sumaryczna waga jednostek (GSIN)/waga przesyłki (GINC),
  • lokalizacja miejsc pośrednich (producent, magazyny)
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika
  • środek transportu-dane klienta,
  • wskaźnik emisji dla poszczególnych środków transportu – zewnętrzne bazy danych,
  • powierzchnia załadunkowa danego środka transportu/dopuszczalna waga załadunkowa – dane klienta lub dane producenta pojazdu
  • waga i liczba wykorzystanych palet
 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie jednostki i/lub przesyłki są oznaczone odpowiednimi standardami GS1 – SSCC, GSIN lub GINS, i zawierają informacje o wadze danej jednostki lub przesyłki.

  Lokalizacje zostały oznaczone numerem GLN. Oznaczenia te są wykorzystywane przy ustalaniu tras transportu.

  W ramach poszczególnych tras oznaczane są transportowane jednostki i/lub przesyłki.

 • Przeliczenie

  dla danego środka transportu i rodzaju paliwa: liczba przejechanych km*wskaźnik emisji*procent dopuszczalnej wagi załadunkowej zajęty przez jednostkę logistyczną/grupę jednostek logistycznych (z uwzględnieniem wagi palet)

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Emisje dotyczące transportu produktów zostały obliczone przy wykorzystaniu standardów GS1 – SSCC, GSIN, GINC oraz GLN, które dostarczają precyzyjne dane na temat wagi załadunkowej jednostek logistycznych, a także procesu logistycznego i lokalizacji, do których produkty są transportowane”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  DEFRA – bezpłatna brytyjska baza danych o zastosowaniu globalnym zawierająca współczynniki konwersji z czytelnym podziałem na kategorie produktów i usług, umożliwiające organizacjom i osobom fizycznym obliczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

  CEDA – obszerna baza danych stworzona w Stanach Zjednoczonych, która zawiera profesjonalnej jakości wskaźniki emisji gazów cieplarnianych obejmujące 149 krajów i regionów gospodarczych (w wersji rozszerzonej 170 krajów) oraz 400 kategorii produktów i usług dla każdego z nich.

  EFDB/IPCC – bezpłatna międzynarodowa biblioteka, w której użytkownicy mogą znaleźć współczynniki emisji i inne parametry wraz z dokumentacją podstawową lub odniesieniami technicznymi, zawiera dane IPCC oraz dane z recenzowanych czasopism i innych publikacji, w tym raportów z wykazu krajowego.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania
  • Kalkulator i platforma do liczenia śladu węglowego oraz zarządzania śladem węglowym “Responsiblee” (https://responsiblee.net/kalkulator/). Dzięki Responsiblee firmy mogą dokładnie obliczać i raportować emisje ze wszystkich zakresów. Rozwiązanie płatne.
  • Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego, kalkulator do liczenia śladu węglowego PlanBeEco (https://planbe.eco/pl/nasza-oferta/) –umożliwia gromadzenie danych, obliczanie oraz tworzenie raportu zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, ISO 14064-1 i standardami TCFD. Rozwiązanie płatne.
  • Kalkulator śladu węglowego Climate Strategies Poland we współpracy z European Climate Fundation (https://climatestrategiespoland.pl/oblicz-slad-weglowy/) – narzędzie ułatwia zbieranie i inwentaryzację danych, automatycznie oblicza zakres 1 i 2, rekomenduje redukcję emisji. Rozwiązanie bezpłatne.