Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Elektroniczna Wymiana Danych (GS1 EDI), Paperless
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E1 Zmiana klimatu
 • Wskaźnik
  E1-6 – Emisje gazów cieplarnianych zakresów 1, 2 i 3 brutto oraz całkowite emisje gazów cieplarnianych
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  19. Jednostka ujawnia następujące informacje w tonach metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla:

  c) emisje gazów cieplarnianych zakresu 3 brutto

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Pośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1

  etapy procesu logistycznego, które zostały zdigitalizowane

 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika
  • liczba kartek dla danego etapu – dane klienta,
  • liczba procesów w ciągu roku – dane klienta,
  • wskaźnik emisji dla papieru/drzewa – zewnętrzne bazy danych
 • Wykorzystanie standardów GS1

  Określona została liczba kartek papieru wykorzystywanych w ramach danego etapu procesu logistycznego lub całego procesu logistycznego, przed digitalizacją.

  Monitorowane jest, ile razy został przeprowadzony dany etap procesu logistycznego lub cały proces.

 • Przeliczenie

  (liczba kartek papieru wykorzystywanych w ramach poszczególnych etapów procesu * liczba procesów przeprowadzonych w danym roku) * wskaźnik emisji

  Ograniczenie emisji: (liczba zużytych kartek w ramach procesów logistycznych w roku n-1 – liczba zużytych kartek w ramach procesów logistycznych w roku n) * wskaźnik emisji

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Firma przeprowadziła proces digitalizacji dokumentów w łańcuchu dostaw, przy wsparciu rozwiązania GS1 – modelu Paperless.

  W poprzednim okresie raportowym firma w ramach tych samych procesów wytworzyła […] emisji CO2. Dzięki przeprowadzonej digitalizacji, emisje towarzyszące tym procesom w tym roku zostały zredukowane o […] %.”

 • Zewnętrzne źródła danych

  DEFRA – bezpłatna brytyjska baza danych o zastosowaniu globalnym zawierająca współczynniki konwersji z czytelnym podziałem na kategorie produktów i usług, umożliwiające organizacjom i osobom fizycznym obliczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)

  CEDA – obszerna baza danych stworzona w Stanach Zjednoczonych, która zawiera profesjonalnej jakości wskaźniki emisji gazów cieplarnianych obejmujące 149 krajów i regionów gospodarczych (w wersji rozszerzonej 170 krajów) oraz 400 kategorii produktów i usług dla każdego z nich.

  EFDB/IPCC – bezpłatna międzynarodowa biblioteka, w której użytkownicy mogą znaleźć współczynniki emisji i inne parametry wraz z dokumentacją podstawową lub odniesieniami technicznymi, zawiera dane IPCC oraz dane z recenzowanych czasopism i innych publikacji, w tym raportów z wykazu krajowego.

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania
  • Kalkulator i platforma do liczenia śladu węglowego oraz zarządzania śladem węglowym “Responsiblee” (https://responsiblee.net/kalkulator/) –dzięki Responsiblee firmy mogą dokładnie obliczać i raportować emisje z zakresu 3, w tym te z całego łańcucha wartości, łańcucha dostaw i innych źródeł pośrednich. Rozwiązanie płatne.
  • Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego, kalkulator do liczenia śladu węglowego PlanBeEco (https://planbe.eco/pl/nasza-oferta/) – umożliwia gromadzenie danych, obliczanie oraz tworzenie raportu zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, ISO 14064-1 i standardami TCFD. Rozwiązanie płatne.
  • Kalkulator i platforma do liczenia śladu węglowego oraz zarządzania śladem węglowym “Responsiblee” (https://responsiblee.net/kalkulator/) –dzięki Responsiblee firmy mogą dokładnie obliczać i raportować emisje z zakresu 3, w tym te z całego łańcucha wartości, łańcucha dostaw i innych źródeł pośrednich. Rozwiązanie płatne.
  • Oprogramowanie do raportowania śladu węglowego, kalkulator do liczenia śladu węglowego PlanBeEco (https://planbe.eco/pl/nasza-oferta/) – umożliwia gromadzenie danych, obliczanie oraz tworzenie raportu zgodnie z wytycznymi GHG Protocol, ISO 14064-1 i standardami TCFD. Rozwiązanie płatne.