Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Standardy GS1 a raportowanie zgodnie ze standardami ESRS

 

Już w 2025 roku część firm będzie musiała raportować dane o swoich działaniach na rzecz ESG. Zobacz na tej stronie, jak standardy GS1 mogą w tym pomóc.

Wyślij swoją opinię o tej stronie

Ustandaryzowane raporty ESG

31 lipca 2023 roku Komisja Europejska przyjęła pierwszy pakiet obejmujący 12 standardów ogólnych, według których przedsiębiorstwa będą opracowywać raporty zrównoważonego rozwoju, w tym:

2 standardy przekrojowe

10 standardów dotyczących kwestii z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Co należy zrobić?

Dyrektywa CSRD wprowadza obowiązek poddania sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju niezależnej weryfikacji zewnętrznej. Oznacza to konieczność wprowadzenia przez firmy raportujące odpowiednich procesów pozwalających zapewnić jakość danych oraz zidentyfikować ich źródła.

Jednym z kluczowych celów wprowadzanych zmian, jest zapewnienie dostępności danych. Dlatego też, wszystkie raporty będą publikowane w jednolitym elektronicznym formacie sprawozdawczym. Tagowanie treści ma pomóc w łatwym odnajdywaniu danych, zarówno ręcznie jak też przez mechanizmy sztucznej inteligencji. 

Konieczność zarządzania tym obszarem oznacza również konieczność gromadzenia i analizowania wielu nowych danych, które do tej pory nie były przez firmy gromadzone. Standardy GS1 mogą być pomocne w tym procesie jako potencjalne źródło danych źródłowych potrzebnych do obliczania wskaźników ESG i ich raportowania.

Standardy GS1, a raportowanie ESRS

GS1 Polska przygotowało rozwiązanie, które pokazuje związki między standardami GS1 a standardami do raportowania – ESRS.

Możliwości standardów GS1:

  • Wsparcie w liczeniu i zarządzaniu emisjami gazów cieplarnianych
  • Wsparcie w zarządzaniu zasobami i gospodarce obiegu zamkniętego
  • Wsparcie w identyfikacji i zarządzaniu wpływem na konsumenta/ użytkownika końcowego produktu lub usługi
  • Wsparcie w monitorowaniu własnej działalności pod kątem naruszenia praw człowieka i/lub praw dziecka
  • Wsparcie w budowaniu zrównoważonego łańcucha dostaw, w tym monitorowanie pochodzenia produktów pod kątem ryzyka społecznego lub środowiskowego

Jak czytać raport?

Standard/ rozwiązanie GS1, które może zostać wykorzystane na potrzeby gromadzenia danych i obliczenia danego wskaźnika.

Standard ESRS, w ramach którego znajduje się dany wskaźnik.

Wskaźnik w ramach standardu ESRS, w którego obliczaniu i ujawnianiu może pomóc dany standard GS1

Szczegółowa dana/ informacja w ramach wskaźnika, w której ujawnianiu może pomóc dany standard GS1.

Bezpośrednie – dane możliwe do otrzymania z wykorzystaniem standardów GS1, które mogą być bezpośrednio wykorzystane w ramach danego wskaźnika ESRS.

Pośrednie – dane możliwe do otrzymania z wykorzystaniem standardów GS1, które nie są wymagane przez wskaźnik ESRS, ale mogą zostać wykorzystane wspierająco, jako dodatkowy wskaźnik/ dana.

Dane, które potencjalnie firma może zebrać przy pomocy danego standardu GS1.

Dodatkowe dane, niezbędne do obliczenia danego wskaźnika ESRS, które nie są dostępne w ramach standardu GS1.

Informacja, jakie działania musi podjąć firma i/lub, w jaki sposób wdrożyć określone standardy GS1, aby gromadzić dane potrzebne dla danego wskaźnika ESRS.

Wzór obliczania danego wskaźnika ESRS w oparciu o dane dostępne w ramach standardu GS1 oraz pozostałe niezbędne dane.

Przykładowa treść jaką może wykorzystać w sprawozdaniu dotyczącym kwestii zrównoważonego rozwoju organizacja korzystająca ze standardów GS1 przy obliczaniu danego wskaźnika.

Zewnętrzne źródła niezbędne do pozyskania danych lub przeliczenia danego wskaźnika.

Zewnętrzne narzędzia i/lub kalkulatory możliwe do wykorzystania na potrzeby obliczania danego wskaźnika.

Sprawdź, jak standardy GS1 mogą wesprzeć Cię w opracowywaniu raportu zrównoważonego rozwoju.

Poznaj nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju!

Przejdź do strony

Chcesz działać razem z nami na rzecz zrównoważonego rozwoju? Skontaktuj się z nami:

dr Marta Szymborska

Członkini Zarządu GS1 Polska

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.