Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

S2 – Wymóg dotyczący ujawniania informacji związany z ESRS 2, SBM-3