Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN), GS1 Global Traceability Standard 2 (GTS 2) – Traceability i Recall
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości
 • Wskaźnik
  S2 – Wymóg dotyczący ujawniania informacji związany z ESRS 2, SBM-3
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  11. b) informacje dotyczące wszelkich obszarów geograficznych, na poziomie kraju lub na innych poziomach, lub towarów, w odniesieniu do których istnieje znaczące ryzyko występowania pracy dzieci lub pracy przymusowej, lub obowiązkowej osób wykonujących pracę w łańcuchu wartości jednostki.

  c) w przypadku istotnych negatywnych oddziaływań – czy są one (i) powszechne lub systemowe w kontekstach, w których jednostka prowadzi operacje lub posiada źródła zaopatrzenia lub inne relacje biznesowe (np. praca dzieci lub praca przymusowa w łańcuchach dostaw określonych towarów w określonych krajach lub regionach), (ii) związane z pojedynczymi incydentami (…)

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1
  • Identyfikacja lokalizacji w każdym miejscu na świecie (GLN)
  • Kompleksowe śledzenie pochodzenia produktu (GTS 2)
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Dane o występowaniu pracy dzieci lub pracy przymusowej w różnych krajach/regionach na świecie.

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie lokalizacje są oznaczone numerem GLN.

  Pochodzenie wszystkich produktów jest monitorowane w oparciu o zasady opisane w standardzie GTS 2.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Lokalizacje podmiotów współpracujących są identyfikowane dzięki standardom GS1 – numery GLN ułatwiają pozyskanie danych na temat lokalizacji podmiotów współpracujących, a globalny standard GTS 2 pozwala na kompleksowe wdrożenie wymogów identyfikowalności i kompleksowe śledzenie ruchu i pochodzenia produktów. Dzięki stosowaniu standardów i narzędzi GS1, firma może udowodnić, że w jej łańcuchu wartości nie znajdują się podmioty, które posiadają lokalizacje w krajach o zwiększonym ryzyku występowania pracy dzieci lub pracy przymusowej”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Dane/raporty o występowaniu pracy dzieci/pracy przymusowej na świecie:

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd