Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

S1 – Wymóg dotyczący ujawniania informacji związany z ESRS 2 SBM-3