Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS S1 Właśni pracownicy
 • Wskaźnik
  S1 – Wymóg dotyczący ujawniania informacji związany z ESRS 2 SBM-3
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  14. b) w przypadku istotnych negatywnych oddziaływań – czy są one (i) powszechne lub systemowe w kontekście, w którym jednostka prowadzi działalność (np. praca dzieci, praca przymusowa lub obowiązkowa w określonych krajach lub regionach spoza UE) albo (ii) związane z indywidualnymi przypadkami (…)
  f) wykaz operacji narażonych na znaczące ryzyko wystąpienia przypadków pracy przymusowej lub pracy obowiązkowej ze względu na:
  i) rodzaj operacji (taki jak działalność zakładu produkcyjnego); lub
  ii) państwa lub obszary geograficzne, w których operacje uważane są za zagrożone

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1

  Adres fizyczny lokalizacji, rodzaj miejsca lokalizacji

 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Dane o występowaniu pracy dzieci lub pracy przymusowej w różnych krajach/regionach na świecie.

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Wszystkie lokalizacje oznaczone są numerem GLN.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Lokalizacje przedsiębiorstwa są identyfikowane za pomocą standardów i udostępniane w Globalnym Rejestrze Lokalizacji. Przedsiębiorstwo posiada/nie posiada lokalizacji w krajach o zwiększonym ryzyku występowania pracy dzieci lub pracy przymusowej”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Dane/raporty o występowaniu pracy dzieci/pracy przymusowej na świecie:

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd