Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Kod 2D GS1 DataMatrix, Kod 2D GS1 QR
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
 • Wskaźnik
  S4-4
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  2. Aby osiągnąć cel, w przypadku niniejszego standardu wymagane jest wyjaśnienie ogólnego podejścia przyjętego przez jednostkę w celu identyfikacji wszelkich istotnych rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań na konsumentów lub użytkowników końcowych związanych z produktami lub usługami jednostki oraz zarządzania tymi oddziaływaniami w odniesieniu do:

  b) bezpieczeństwa osobistego konsumentów lub użytkowników końcowych (na przykład zdrowie i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo osobiste i ochrona dzieci)

  31. W odniesieniu do istotnych oddziaływań jednostka podaje informacje dotyczące:

  a) podjętych, planowanych lub prowadzonych już działań mających na celu zapobieganie istotnym negatywnym oddziaływaniom na konsumentów lub użytkowników końcowych, łagodzenie takich oddziaływań lub jego remediację.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1
  • identyfikacja produktu (GTIN)
  • data ważności (GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR)
  • informacja o wykorzystaniu standardu GTIN, a w przypadku leków i produktów medycznych GS1 DataMatrix, co potwierdza autentyczność i legalność produktu, a tym samym zapewnianie bezpieczeństwa konsumenta/ użytkownika końcowego
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Brak

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Firma korzysta ze standardów GS1. Posiada informacje, jakie dane są kodowane, skanowane i w jaki sposób informacje są zbierane.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Bezpieczeństwo i zdrowie pacjentów i konsumentów jest dla nas bardzo ważne, dlatego też firma stosuje rozwiązania GS1, w tym GTIN i GS1 DataMatrix  w celu zapewnienia autentyczności, legalności i bezpieczeństwa produktów”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd