Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  GS1 Digital Link, Kod 2D GS1 DataMatrix, Kod 2D GS1 QR, Kod kreskowy GS1 DataBar
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
 • Wskaźnik
  S4-4
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  2. Aby osiągnąć cel, w przypadku niniejszego standardu wymagane jest wyjaśnienie ogólnego podejścia przyjętego przez jednostkę w celu identyfikacji wszelkich istotnych rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań na konsumentów lub użytkowników końcowych związanych z produktami lub usługami jednostki oraz zarządzania tymi oddziaływaniami w odniesieniu do:

  a) związanych z informacjami oddziaływań na konsumentów lub użytkowników końcowych (np. prywatność, wolność wypowiedzi i dostęp do informacji (wysokiej jakości)).

  31. W odniesieniu do istotnych oddziaływań jednostka podaje informacje dotyczące:

  a) podjętych, planowanych lub prowadzonych już działań, mających na celu zapobieganie istotnym negatywnym oddziaływaniom na konsumentów lub użytkowników końcowych, łagodzenie takich oddziaływań lub jego remediację.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1
  • informacje dotyczące cech produktów, łatwiejsze identyfikowanie produktów przez wyszukiwarki,
  • informacje na temat produktów i usług dzięki możliwości skanowania kodów przy użyciu telefonów (kod QR).
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Nd

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Firma korzysta ze standardów GS1. Posiada informacje jakie dane są kodowane, skanowane i w jaki sposób informacje są zbierane.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Dbamy o to, by klienci mieli łatwy dostęp do informacji o wysokiej jakości na temat produktów firmy. Dlatego też wdrożyliśmy rozwiązania GS1 takie jak GS1 Digital Link, który ułatwia identyfikowanie produktów firmy przez wyszukiwarki, oraz kody QR, dzięki którym klienci mogą w łatwy sposób – przy użyciu smartfonów lub tabletów – uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat interesujących ich produktów”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd