Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  GS1 Global Traceability Standard 2 (GTS 2) – Traceability i Recall
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
 • Wskaźnik
  S4-4
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  2. Aby osiągnąć cel, w przypadku niniejszego standardu wymagane jest wyjaśnienie ogólnego podejścia przyjętego przez jednostkę w celu identyfikacji wszelkich istotnych rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań na konsumentów lub użytkowników końcowych związanych z produktami lub usługami jednostki oraz zarządzania tymi oddziaływaniami w odniesieniu do:

  b) bezpieczeństwa osobistego konsumentów lub użytkowników końcowych (na przykład zdrowie i bezpieczeństwo, bezpieczeństwo osobiste i ochrona dzieci).

  31. W odniesieniu do istotnych oddziaływań jednostka podaje informacje dotyczące:

  a) podjętych, planowanych lub prowadzonych już działań, mających na celu zapobieganie istotnym negatywnym oddziaływaniom na konsumentów lub użytkowników końcowych, łagodzenie takich oddziaływań lub ich remediację.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne przy pomocy standardu GS1
  • dane o produkcie gromadzone na każdym etapie łańcucha dostaw, śledzenie pochodzenia produktów
  • precyzyjna identyfikacja produktu w przypadku konieczności jego wycofania
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  brak

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Firma korzysta ze standardów GS1. Posiada informacje, jakie dane są kodowane, skanowane i w jaki sposób informacje są zbierane.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Firma dba o bezpieczeństwo swoich produktów, dlatego też zostało wdrożone rozwiązanie zapewniające transparentność łańcucha dostaw. Dzięki stosowaniu standardu GS1 Global Traceability Standard 2 (GTS 2), zbierane są dane dotyczące wszystkich etapów łańcucha wartości, co umożliwia precyzyjne śledzenie ruchu i pochodzenia produktów firmy. Pozwala to na weryfikację pochodzenia produktów, a także szybkie i precyzyjne identyfikowanie produktów, które należy wycofać ze sprzedaży w razie wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. W ten sposób System GS1 pomaga zapewniać najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa produktów dla wszystkich konsumentów”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd