Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Numer Relacji Usługowej (GSRN)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
 • Wskaźnik
  S4-4
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  2. Aby osiągnąć cel, w przypadku niniejszego standardu wymagane jest wyjaśnienie ogólnego podejścia przyjętego przez jednostkę w celu identyfikacji wszelkich istotnych rzeczywistych i potencjalnych oddziaływań na konsumentów lub użytkowników końcowych związanych z produktami lub usługami jednostki oraz zarządzania tymi oddziaływaniami w odniesieniu do:

  a) związanych z informacjami oddziaływań na konsumentów lub użytkowników końcowych (np. prywatność, wolność wypowiedzi i dostęp do informacji (wysokiej jakości)).

  31. W odniesieniu do istotnych oddziaływań jednostka podaje informacje dotyczące:

  a) podjętych, planowanych lub prowadzonych już działań mających na celu zapobieganie istotnym negatywnym oddziaływaniom na konsumentów lub użytkowników końcowych, łagodzenie takich oddziaływań lub ich remediację.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1

  Klucz dostępu i przechowywanie danych związanych z usługami świadczonymi na rzecz usługobiorcy

 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Nd.

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Firma korzysta ze standardów GS1. Posiada informacje, jakie dane są kodowane, skanowane i w jaki sposób informacje są zbierane.

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Firma przechowuje dane związane z usługami świadczonymi na rzecz każdego usługobiorcy przy użyciu narzędzia GS1 – GSRN (Globalnego Numeru Relacji Usługowej). Rozwiązanie to również wspiera bezpieczeństwo danych usługobiorców, ponieważ kod GSRN równocześnie pełni funkcję klucza dostępu do informacji przechowywanych w systemach komputerowych”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd