Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Czym jest lista kodowa?

Lista kodowa zamieszczona na tej stronie zawiera informacje na temat nośników i opakowań zwrotnych znajdujących się w obiegu w łańcuchach dostaw.

Informacje o nośnikach i opakowaniach mogą być wykorzystywane w komunikatach EDI w celu dokładnego wskazania typu nośnika lub opakowania zwrotnego.

Lista zawiera informacje o kodzie przypisanym do danego nośnika lub opakowania zwrotnego, jego nazwie, podmiocie odpowiedzialnym/zgłaszającym oraz wskazanie czy dany kod jest nadal aktualny.

 

Pobierz listę kodową

Co zawiera lista kodowa?

Zawartość listy powstała na podstawie kilku źródeł:

  • GS1 Global Data Dictionary (GDD) – PackageTypeCode List– główne i referencyjne źródło kodów dla poszczególnych typów nośników. Lista oparta o UN/ECE Recommendation 21 rozszerzona o dodatkowe nośniki wykorzystywane w procesach GS1
  • EANCOM 2002 – lista kodów dla elementu danych 7065 (Package Type Description Code). Lista również oparta UN/ECE Recommendation 21 z rozszerzeniami EANCOM. Dodatkowe źródło kodów dla elementów, które nie zostały uwzględnione na liście GDD.
  • Listy zgłaszane przez uczestników Systemu GS1

Kody znajdujące się na liście będą trzyznakowe o wartościach alfanumerycznych.

Na liście znajdują się różne typy nośników najczęściej wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Dla tych elementów zastosowano kody zgodne z listami GDD oraz EANCOM. Dodatkowo na liście umieszczono także takie nośniki, za które odpowiedzialni są poszczególni operatorzy (tzw. pool operators). Nośniki te mają swoje kody rozpoczynające się od litery W (np. W00).

Do czego wykorzystać listę kodową i jak ona działa?

Lista może być również wykorzystywana do przechowywania informacji o kodach dla opakowań zwrotnych i powiązanych z nimi nośnikach. W tym przypadku elementy na liście oznaczone są kodami rozpoczynającymi się od litery Z (np. Z00).

W przypadku wyczerpania się puli kodów zaczynających się od W i Z będą wykorzystywane dalsze litery alfabetu.

Lista utrzymywana będzie w pliku typu MS Excel (.xslx) i będzie udostępniona na stronach GS1 Polska na podstronach dotyczących Elektronicznej Wymiany Danych (GS1 EDI).

Jak można wprowadzić w niej zmiany?

W przypadku konieczności dokonania zmian na liście (dodanie nowego, aktualizacja lub usunięcie kodu) fakt ten należy zgłosić do Opiekuna listy lub GS1 Polska. Wtedy nastąpi weryfikacja zgłoszenia i zakresu zmian do wprowadzenia.

  • W sytuacji dodawania nowych elementów do listy kodowej zostanie sprawdzona zbieżność z typami nośników występujących na listach GDD oraz EANCOM. Jeżeli na tych listach będą znajdowały się te nośniki, zostanie przyjęty kod znajdujący się na wyżej wskazanych listach. Jeżeli na listach GDD i EANCOM nie będzie odpowiadających nośników, zostanie przyjęty nowy kod.
  • W sytuacji aktualizacji lub usuwania informacji o nośnikach, prawo do zgłoszenia takiego działania mają podmioty odpowiedzialne za dany nośnik.
  • Ostateczną decyzję odnośnie elementów na liście kodowej będzie miało GS1 Polska.

Propozycja zmian zostanie przesłana do podmiotów zaangażowanych w utworzenie i korzystających z listy kodowej nośników i opakowań zwrotnych.

W przypadku braku sprzeciwu nowa lista zostanie opublikowana na stronach GS1 Polska.

Zmiany na liście będzie można dokonywać nie częściej niż raz na kwartał.

Nasz ekspert

Dariusz Jadczak

Menedżer ds. retail

Paweł Żebrowski

Konsultant ds. grupy roboczej EDI

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.