Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Czym jest lista kodowa?

Lista kodowa zamieszczona na tej stronie zawiera informacje na temat nośników i opakowań zwrotnych znajdujących się w obiegu w łańcuchach dostaw.

Informacje o nośnikach i opakowaniach mogą być wykorzystywane w komunikatach EDI w celu dokładnego wskazania typu nośnika lub opakowania zwrotnego.

Lista zawiera informacje o kodzie przypisanym do danego nośnika lub opakowania zwrotnego, jego nazwie, podmiocie odpowiedzialnym/zgłaszającym oraz wskazanie czy dany kod jest nadal aktualny.

 

Pobierz listę kodową

Co zawiera lista kodowa?

Zawartość listy powstała na podstawie kilku źródeł:

  • GS1 Global Data Dictionary (GDD) – PackageTypeCode List– główne i referencyjne źródło kodów dla poszczególnych typów nośników. Lista oparta o UN/ECE Recommendation 21 rozszerzona o dodatkowe nośniki wykorzystywane w procesach GS1
  • EANCOM 2002 – lista kodów dla elementu danych 7065 (Package Type Description Code). Lista również oparta UN/ECE Recommendation 21 z rozszerzeniami EANCOM. Dodatkowe źródło kodów dla elementów, które nie zostały uwzględnione na liście GDD.
  • Listy zgłaszane przez uczestników Systemu GS1

Kody znajdujące się na liście będą trzyznakowe o wartościach alfanumerycznych.

Na liście znajdują się różne typy nośników najczęściej wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Dla tych elementów zastosowano kody zgodne z listami GDD oraz EANCOM. Dodatkowo na liście umieszczono także takie nośniki, za które odpowiedzialni są poszczególni operatorzy (tzw. pool operators). Nośniki te mają swoje kody rozpoczynające się od litery W (np. W00).

Do czego wykorzystać listę kodową i jak ona działa?

Lista może być również wykorzystywana do przechowywania informacji o kodach dla opakowań zwrotnych i powiązanych z nimi nośnikach. W tym przypadku elementy na liście oznaczone są kodami rozpoczynającymi się od litery Z (np. Z00).

W przypadku wyczerpania się puli kodów zaczynających się od W i Z będą wykorzystywane dalsze litery alfabetu.

Lista utrzymywana będzie w pliku typu MS Excel (.xslx) i będzie udostępniona na stronach GS1 Polska na podstronach dotyczących Elektronicznej Wymiany Danych (GS1 EDI).

Jak można wprowadzić w niej zmiany?

W przypadku konieczności dokonania zmian na liście (dodanie nowego, aktualizacja lub usunięcie kodu) fakt ten należy zgłosić do Opiekuna listy lub GS1 Polska. Wtedy nastąpi weryfikacja zgłoszenia i zakresu zmian do wprowadzenia.

  • W sytuacji dodawania nowych elementów do listy kodowej zostanie sprawdzona zbieżność z typami nośników występujących na listach GDD oraz EANCOM. Jeżeli na tych listach będą znajdowały się te nośniki, zostanie przyjęty kod znajdujący się na wyżej wskazanych listach. Jeżeli na listach GDD i EANCOM nie będzie odpowiadających nośników, zostanie przyjęty nowy kod.
  • W sytuacji aktualizacji lub usuwania informacji o nośnikach, prawo do zgłoszenia takiego działania mają podmioty odpowiedzialne za dany nośnik.
  • Ostateczną decyzję odnośnie elementów na liście kodowej będzie miało GS1 Polska.

Propozycja zmian zostanie przesłana do podmiotów zaangażowanych w utworzenie i korzystających z listy kodowej nośników i opakowań zwrotnych.

W przypadku braku sprzeciwu nowa lista zostanie opublikowana na stronach GS1 Polska.

Zmiany na liście będzie można dokonywać nie częściej niż raz na kwartał.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami:

Dariusz Jadczak

Menedżer ds. retail

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.