Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Standardy GS1 wspierają handel i logistykę już od 50 lat. Gdy po raz pierwszy kod kreskowy pojawił się w pewnym amerykańskim supermarkecie, zrobił prawdziwą furorę. Sukcesywnie wdrażane na przestrzeni kilkudziesięciu lat standardy GS1 stworzyły potężne, trwałe połączenia międzybranżowe, a nawet połączyły dwa światy: fizyczny i cyfrowy. Detaliści i operatorzy logistyczni, którzy wykorzystują standardy GS1, czerpią korzyści z poprawy efektywności i przejrzystości swoich działań. Ale to nie wszystko! Uczestnicy Systemu GS1 działający w każdej branży mogą dzięki standardom zaoszczędzić cenne zasoby, takie jak czas i pieniądze, jednocześnie realizując cele zrównoważonego rozwoju.

50 lat kodów kreskowych GS1

„Magia” standardów działa na korzyść każdej firmy

Firmy, które są aktywnymi Uczestnikami Systemu GS1, mogą korzystać z szeregu narzędzi i zasobów, które pomagają im usprawnić swoje działania i poprawić wyniki finansowe. Jedną z kluczowych korzyści wynikających z uczestnictwa w Systemie GS1 jest dostęp do uznawanych na całym świecie standardów, które umożliwiają firmom dokładną identyfikację i śledzenie produktów w trakcie ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw. Standardy te zapewniają również wspólny język, który ułatwia komunikację między partnerami handlowymi, dzięki czemu łatwiej jest prowadzić interesy z innymi podmiotami na całym świecie.

Standardy GS1 umożliwiają dostęp do wielu informacji i zasobów, w tym najlepszych praktyk, programów szkoleniowych i certyfikacyjnych oraz badań branżowych. Informacje te mogą pomóc firmom być na bieżąco z najnowszymi trendami i zmianami oraz podejmować świadome decyzje, które napędzają wzrost i rentowność.

Uczestnictwo w Systemie GS1 może poprawić reputację i wiarygodność firmy. Przestrzegając globalnie uznanych standardów i najlepszych praktyk, firmy mogą wykazać swoje zaangażowanie w jakość, efektywność i innowacyjność, co może pomóc im w przyciągnięciu i zatrzymaniu klientów, partnerów i inwestorów.

Standardy zapewniają zgodność z przepisami

Ponieważ standardy GS1 są stosowane na całym świecie, producenci i firmy transportowe mogą nawiązywać współpracę z partnerami z różnych krajów i regionów. Dzięki standaryzacji mogą łatwiej dostosować się do oczekiwań swoich nowych partnerów.

Skoro mowa o wymaganiach, nie można także zapomnieć o zgodności z przepisami. Organy regulujące rynek często wymagają od firm przestrzegania określonych przepisów dotyczących etykietowania i pakowania produktów. Dzięki przynależności do Systemu GS1 firmy mogą łatwiej spełnić te wymagania, ponieważ standardy GS1 są uznawane przez organy regulacyjne na całym świecie. Dzięki temu firmy nie muszą poświęcać czasu i środków na zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami.

Wpływ na rozwój standardów i zarządzanie

Oprócz korzyści wymienionych wcześniej, uczestnictwo w GS1 daje również firmom możliwość wpływu na rozwój standardów GS1. Uczestnicząc w grupach roboczych i komitetach GS1, firmy mogą dzielić się swoją wiedzą i perspektywami w różnych kwestiach oraz pomagać w kształtowaniu nowych standardów i wytycznych. Może to dać Uczestnikom Systemu GS1 przewagę konkurencyjną poprzez zapewnienie, że stosowane przez nich standardy i praktyki są dostosowane do ich specyficznych potrzeb oraz są zgodne z najnowszymi trendami i innowacjami w branży.

Ponadto Uczestnicy Systemu GS1 w Polsce mogą również uczestniczyć w zarządzaniu organizacją. Obejmuje to wpływ na wybór członków Rady GS1 Polska, która reprezentuje interesy wszystkich Uczestników Systemu w Polsce oraz zatwierdza plany i inicjatywy strategiczne. Mając wpływ na zarządzanie organizacją, Uczestnicy mogą zapewnić, że GS1 pozostanie skoncentrowane na swojej podstawowej misji, jaką jest zwiększanie efektywności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw, oraz że nadal będzie dostarczać wartości Uczestnikom Systemu.

Jak zostać mistrzem ESG dzięki standardom GS1?

Jedną z istotnych korzyści z Systemu GS1 jest fakt, że korzystanie ze standardów pomaga zaoszczędzić zasoby naturalne – papier oraz czas. Przykładowo dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych (EDI) i Uczestnicy Systemu GS1 mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na dokumenty papierowe, takie jak faktury czy zamówienia zakupu. To nie tylko zmniejsza ilość odpadów papierowych, ale także poprawia efektywność poprzez ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne wprowadzanie i przetwarzanie danych. Ale to dopiero początek korzyści. Działania ESG (Environmental, Social and Governance) są coraz ważniejszą kwestią dla biznesu, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Dzięki uczestnictwu w Systemie GS1 każda firma może stać się mistrzem ESG poprzez zmniejszenie swojego wpływu na środowisko, traceability i poprawę zarządzania.

Wykorzystując elektroniczne metody komunikacji, firmy mogą zmniejszyć swój ślad środowiskowy. Ponadto, dostarczając dokładnych i spójnych informacji o produktach, Uczestnicy Systemu GS1 mogą promować odpowiedzialność społeczną poprzez zapewnienie klientom dostępu do wiarygodnych i rzetelnych informacji o produktach. Wreszcie, stosując standardy GS1 do zarządzania swoimi działaniami, Uczestnicy Systemu GS1 mogą poprawić zarządzanie poprzez promowanie przejrzystości i odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw.

Wkład w lepszą przyszłość

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym coraz częściej dostrzega się znaczenie zrównoważonego rozwoju w budowaniu długoterminowego zrównoważonego wzrostu i utrzymywaniu zaufania interesariuszy. Potężnym narzędziem do osiągnięcia tych celów jest cyfrowa transformacja. Dołączając do Systemu GS1, firmy adaptują uniwersalny język biznesu, przeciwdziałają marnotrawstwu czasu, zasobów ludzkich i kosztom, działając jednocześnie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując, uczestnictwo w Systemie GS1 może zaoferować firmom szereg korzyści, od poprawy efektywności i dokładności łańcucha dostaw, po uzyskanie dostępu do cennych zasobów i wzmocnienie reputacji. Dzięki globalnemu zasięgowi i wiedzy, bliska współpraca z krajową organizacją GS1 jest pomocna dla każdej firmy, która chce odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Sukces standardów GS1 jest świadectwem ich przydatności i zdolności adaptacyjnych, ponieważ stale ewoluują i dotrzymują kroku zmieniającym się technologiom i praktykom biznesowym. Od wczesnych dni technologii kodów kreskowych do obecnej ery cyfryzacji i handlu elektronicznego, standardy GS1 pozostały krytycznym fundamentem dla efektywności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Uczestnictwo w Systemie GS1 może pomóc firmom w poruszaniu się po skomplikowanych wyzwaniach ery cyfrowej i uwolnić nowe możliwości wzrostu i innowacji.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.