Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Strona zawiera dokumenty, które wspierają wdrażanie Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) w firmach. Więcej o EDI na stronie>>

Modelowa Umowa EDI stworzona została na podstawie  Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. odnoszącego się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych oraz wzorcowego załącznika technicznego, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych.

Modelowa umowa EDI to zabezpieczenie prawne interesów podatnika używającego e-faktury we współpracy z innym podatnikiem. Głównym punktem umowy jest wzajemne uznanie faktur i ewentualnie innych dokumentów elektronicznych za równoważne co do skutków prawnych dokumentom papierowym. Przepisy VAT nie regulują ściśle tej kwestii, pozostawiając ją podatnikowi, dlatego umowa EDI może być pomocna przy ustalaniu szczegółów współpracy drogą EDI.

Wypracowana przez GS1 Polska modelowa umowa EDI może być traktowana jako wzór umowy, jej szczegóły pozostają do uściślenia przez strony umowy bezpośrednio ze sobą. Ani forma ani treść nie są obligatoryjne.

Pliki

Umowa EDI – Informacje ogólne Umowa EDI – LISTA NUMERÓW GLN wykorzystywanych przez DOSTAWCĘ

Umowa EDI – LISTA NUMERÓW GLN wykorzystywanych przez ZAMAWIAJĄCEGO

Umowa EDI Umowa w sprawie przesyłania faktur elektronicznych

Umowa EDI Wzorcowy załącznik techniczny

Zalecenie Komisji 94/820/WE

Faktura transgraniczna. Wytyczne wdrażania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania (Dz.U.2010.249.1661) definiuje w jaki sposób wystawiane i przesyłane mogą być faktury elektroniczne.

Warunkiem elektronicznego przesyłania faktur jest zapewnienie autentyczności pochodzenia faktury (pewność co do tożsamości wystawcy) i integralności jej treści (zabezpieczenie przed zmianami danych).

Biznes w Europie nie jest już zamknięty przez granice pomiędzy krajami. Sieci handlowe rozszerzaja swoją działalność poszukując nowych rynków, a producenci dostarczają swoje towary do wielu zagranicznych odbiorców. Biorąc pod uwagę komunikację EDI, wytyczne krajowe w wielu przypadkach nie są w stanie sprostać takim transakcjom.

Instrukcje Transportowe oparte na standardzie GS1/XML v. 3.01

Nota korygująca. Wytyczne wdrażania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 68 poz. 360) pozwala na wystawianie dwóch dokumentów, wprowadzających zmiany w wystawionych i wprowadzonych do obiegu fakturach VAT:

  • faktura korygująca, wystawiana przez sprzedawcę towarów lub usług,
  • nota korygująca, wystawiana przez nabywcę towarów lub usług.

Statusy w Transporcie oparte na standardzie GS1/XML v.3.01

Zestaw schematów dla komunikatów GS1 XML Statusy w transporcie

Zgłoszenie zmiany w komunikacie EDI

Poznaj zasady wprowadzania zmian do komunikatów:

  • Komunikaty pozostają niezmienione przez okres min. 6 miesięcy od daty ich zatwierdzenia.
  • Propozycje zmian może składać każda firma lub instytucja, a w szczególności  członkowie Grupy EDI i Uczestnicy Systemu GS1.
  • Podstawą do rozpatrzenia zmiany jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie Zmiany” przesłanie do GS1 Polska.
  • Wszelkie zmiany do komunikatów mogą być wprowadzane dopiero po ich zaakceptowaniu przez GS1 Polska.

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.