Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Kod kreskowy GS1-128
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS E1 Zmiana klimatu, ESRS E2 Zanieczyszczenie, ESRS E3 Woda i zasoby morskie, ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy, ESRS E5 Wykorzystanie zasobów oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej, ESRS S1 Właśni pracownicy, ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości, ESRS S3 Dotknięte społeczności, ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
 • Wskaźnik
  Przekrojowo (w różnych standardach)
 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1

  Informacje z kodów, które zawierają się w symbolice GS1-128 (SSCC, GIAI, GRAI, GSRN, GINC).

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Monitorujemy oraz optymalizujemy przeprowadzane procesy dzięki stosowaniu kodów GS1-128 i analizie zebranych danych”.