Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

 • Standard/Rozwiązanie GS1
  Globalny Identyfikator Przesyłek (GINC), Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych (GIAI), Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych (GRAI), Globalny Model Danych (GDM – Global Data Model), Globalny Numer Identyfikacji Wysyłki (GSIN), Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN), Globalny Numer Lokalizacyjny (GLN), GS1 Digital Link, Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC)
 • Powiązany standard ESRS
  ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Wskaźnik
  G1-2 – Zarządzanie stosunkami z dostawcami
 • Datapoints (jednostkowe punkty danych)

  31. Informacje, których ujawnienie jest wymagane na podstawie pkt 12, obejmują następujące informacje:

  a) podejście jednostki do jej stosunków z dostawcami, z uwzględnieniem ryzyka dla jednostki związanego z jej łańcuchem dostaw oraz oddziaływań na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

 • Powiązanie ze wskaźnikiem

  Bezpośrednio

 • Dane dostępne za pomocą standardu GS1
  • Kompleksowe informacje pochodzące z kodów i standardów GS1 dotyczące łańcucha dostaw i procesów logistycznych – informacje dotyczące lokalizacji i transportu produktów, razem z numerami identyfikacji produktów oraz ich cech.
  • Dane dotyczące legalności produktów, kraju pochodzenia produktów.
 • Dodatkowe dane, potrzebne do obliczenia wskaźnika

  Nd

 • Przeliczenie

  Wskaźnik opisowy

 • Wykorzystanie standardów GS1

  Firma korzysta ze standardów GS1. Posiada informacje, jakie dane są kodowane, skanowane i w jaki sposób informacje są zbierane.

 • Przykładowa treść w raporcie klienta

  „Zarządzamy relacjami z naszymi dostawcami, a zarazem zarządzamy ryzykiem związanym z łańcuchem wartości dzięki wdrożeniu standardów i rozwiązań GS1. Standardy GS1 umożliwiają zbieranie szczegółowych informacji dotyczących łańcucha dostaw i procesów logistycznych – pozwalają na identyfikację produktów, jednostek logistycznych oraz lokalizacji współpracujących podmiotów. Prowadzimy także system oceny dostawców pod względem kryteriów ESG. Do tego systemu również wykorzystujemy standardy i narzędzia GS1, które pomagają potwierdzić legalność oraz kraj pochodzenia produktów i związanych z nim ryzyk”.

 • Zewnętrzne źródła danych

  Nd

 • Przydatne narzędzia/ rozwiązania

  Nd