Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Weryfikacja jakości kodów
i etykiet

Zwykły czytnik nie wystarczy by potwierdzić jakość kodu. Jakość kodów kreskowych sprawdzamy za pomocą specjalistycznych urządzeń.

Poprawnie zaprojektowany i wydrukowany kod to:

Pełne wsparcie dla procesów logistycznych

Brak reklamacji od odbiorów

Wizytówka firmy i argument w negocjacjach handlowych

Weryfikacja: co, jak i dlaczego?

Jakość kodów kreskowych i etykiet logistycznych zgodna ze standardami stanowi świadectwo profesjonalizmu Twojej firmy.

Zwykły czytnik nie wystarczy do tego, aby potwierdzić jakość kodu. Oceniamy ją badając próbki opakowań lub projektów graficznych za pomocą specjalistycznych urządzeń, tzw. weryfikatorów jakości kodów kreskowych. Oprócz szczegółowego raportu każda z firm otrzymuje od nas wskazówki, w jaki sposób usunąć ewentualne błędy w projektach i wydrukach kodów.

GS1 Polska oferuje kompleksową weryfikację jakości:

 • kodów kreskowych – bazującą na metodzie tradycyjnej oraz ANSI/ISO
 • etykiet logistycznych GS1 oraz etykiet z kodem GS1-128 – polegającą m.in. na ocenie zgodności ze standardami dla globalnych identyfikatorów, poprawności wymiarów kodów kreskowych czy jakości wydruku kodów GS1

Weryfikujemy kody umieszczone na:

produktach jednostkowych

opakowaniach zbiorczych (hurtowych)

etykietach logistycznych

Po przeprowadzonej weryfikacji otrzymasz wyniki wraz z informacją, jak wyeliminować ewentualne błędy. W ramach usługi oferujemy możliwość konsultacji ze specjalistami GS1 zajmującymi się weryfikacją.

Warunki i opłaty

Warunki i opłaty zależą od rodzaju badania.

Wydruki i projekty kodów GS1

Weryfikacja jakości wydruku kodów kreskowych (nie obejmuje kodu GS1-128)

Szczegółowy zakres badań

W ramach weryfikacji kodu badamy: EAN- 8/13, UPC-A, ITF-14, kody 2D: GS1 DataBar, GS1 QR.

Zakres oceny kodu obejmuje:

 • dobór właściwej symboliki,
 • kontrolę jakości wydruku kodów kreskowych w oparciu o metodykę ANSI i odpowiednie normy ISO
 • poprawność wymiarów kodów na przykład wysokość kresek, szerokość jasnych marginesów i ich lokalizacji na opakowaniu
 • weryfikację legalności i poprawności wykorzystanych prefiksów GS1
 • dobór identyfikatorów zastosowań i poprawność ich struktur – dotyczy kodów 2D (GS1 DataBar i GS1 QR)

Zakres oceny etykiet obejmuje:

 • weryfikację legalności i poprawności wykorzystanych prefiksów GS1,
 • dobór Identyfikatorów Zastosowań i poprawność ich struktur,
 • poprawność tworzenia globalnych identyfikatorów,
 • dobór właściwej symboliki,
 • kontrolę jakość wydruku kodów kreskowych, m. in.: kolorystyki kodu i jego lokalizacji na opakowaniu,
 • poprawność wymiarów kodów, m.in.: wysokości, rozmiaru jasnych marginesów itd.

Ile kosztuje?

Usługa Ilość Uczestnik Systemu GS1 Pozostali
Koszt weryfikacji jednego kodu i opracowanie opinii o jego jakości (netto) 1-2 0* 90 PLN**
powyżej 2 90 PLN** 90 PLN**
Koszt weryfikacji jednego projektu kodu (w wersji elektronicznej) (netto) 1-2 0* 60 PLN**
powyżej 2 60 PLN** 60 PLN**

* Dla Uczestników Systemu GS1 za sprawdzenie pierwszych, przesłanych w danym roku kalendarzowym, 2 próbek wydrukowanych kodów kreskowych i 2 projektów kodów w wersji elektronicznej (o różnych numerach GTIN) nie nalicza się opłat. Usługa w tym zakresie jest oferowana dla uczestników Systemu GS1 w ramach umowy o Uczestnictwo w Systemie GS1. Weryfikacja kolejnych kodów oraz projektów lub ich powtórna weryfikacja w danym roku kalendarzowym podlega opłatom, zgodnie z powyższym cennikiem.

** Do podanych powyżej cen netto doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki.

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie próbki i towary przesłane do weryfikacji jakości kodów kreskowych nie podlegają zwrotowi. W przypadku produktów które po badaniu, chcielibyście Państwo otrzymać z powrotem, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z GS1 Polska w sprawie ustalenia zasad pokrycia przez Państwa kosztów zwrotu towaru.

UWAGA 1

Weryfikacja projektu kodu kreskowego, przesyłanego w formie elektronicznej, jest możliwa wyłącznie na podstawie pliku w formacie PDF. Badanie projektu pozwala na zweryfikowanie i ocenę tylko pewnej części parametrów kodu, odpowiedzialnych za jego poprawność i zgodność z normami i w związku z tym nie może stanowić ostatecznego potwierdzenia jakości kodu kreskowego po jego wydrukowaniu. W celu uzyskania ostatecznego potwierdzenia jakości kodu kreskowego, należy przesłać do GS1 Polska próbki kodów w wersji wydrukowanej, umieszczonej na produkcie (tzn. w formie gotowej, przeznaczonej do dystrybucji).

UWAGA 2

W przypadku kodów kreskowych umieszczanych na opakowaniach/etykietach produktów dostarczanych dla wojska (MON) dostawca tych produktów powinien przesłać do GS1 Polska do oceny jakości po jednym przykładowym kodzie EAN/UPC biorąc pod uwagę każde użyte oprogramowanie, technikę druku, podłoże drukowe i wielkość kodu. Jeżeli np. tej samej wielkości kody kreskowe drukowane są na drukarce termotransferowej dla różnych produktów przy użyciu tego samego oprogramowania i na takich samych etykietach, to do oceny jakości wystarczy przesłać tylko jeden przykładowy kod (w 3 egzemplarzach).

WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI: Odpowiedzialność GS1 Polska za szkodę, wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi weryfikacji jakości kodów kreskowych i etykiet logistycznych, ograniczona zostaje do kwoty otrzymanego wynagrodzenia netto.

Jak zamówić?

 1. Wybierz trzy próbki kodu kreskowego o tym samym numerze GS1 z całego nakładu opakowania lub etykiety danego produktu i wyślij je do GS1 Polska: Fundacja GS1 Polska ul. Estkowskiego 6 61-755 Poznań. Prosimy zwrócić uwagę na kilka zasad:
  • jeżeli tło kodu jest przezroczyste, a zawartość opakowania ma zapewnić odpowiedni kontrast tła z kreskami kodu, to w celu zbadania jakości kodu należy przesłać opakowanie razem z jego zawartością,
  • jeżeli kod kreskowy jest umieszczony na bardzo dużym opakowaniu, to należy przesłać tylko fragment opakowania z kodem, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej wielkości marginesów z lewej i prawej strony kodu.
 2. Wypełnij poniższy formularz online lub wyślij wypełniony formularz z pliku na adres weryfikacja@gs1pl.org

Formularz zamówienia weryfikacji

Wysyłając formularz potwierdzasz, że zgadzasz się z naliczeniem opłat na podstawie powyższej tabeli.

Etykiet z kodem GS1-128*

Weryfikacja jakości etykiety z kodem GS1-128*

* etykieta stosowana do oznaczania jednostek handlowych niedetalicznych i nielogistycznych.

Szczegółowy zakres badań:

Ocena etykiet z kodem GS1-128 dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę zgodności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego.

Zakres oceny dla etykiety z kodem GS1-128:

 • dobór Identyfikatorów Zastosowań i poprawność ich struktur,
 • poprawność tworzenia globalnych identyfikatorów,
 • poprawność interpretacji poszczególnych danych kodowanych,
 • dobór właściwej symboliki,
 • jakość wydruku kodów kreskowych,
 • poprawność wymiarów kodów.

Ile kosztuje?

Wariant weryfikacji Cena netto
Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety z kodem GS1-128:
pozytywna / negatywna, bez uwag i bez raportu GS1. **Zamawiający otrzymuje tylko informację czy przedstawiona do oceny etykieta spełnia wymagania GS1 i odbiorcy
60 PLN
Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety z kodem GS1-128 według standardowego raportu GS1.

Zamawiający otrzymuje informację, czy przedstawiona do oceny etykieta spełnia wymagania GS1 i odbiorcy, a także otrzymuje szczegółowy raport z oceny ze wskazaniem ewentualnych błędów

115 PLN

**/  Cena dotyczy również sprawdzenia etykiet z kodem GS1-128 lub etykiet logistycznych wykonanych przy użyciu programu EtLog (etykiety można przesyłać w postaci pliku .PDF lub w wersji papierowej).

Do podanych powyżej cen netto doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. Kolejna weryfikacja etykiety jest traktowana jako nowa weryfikacja.

Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej lub papierowej. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Kiedy otrzymam raport z weryfikacji?

Wyniki oceny w formacie elektronicznym zostaną przesyłane na podany w zamówieniu adres e-mail  w ciągu 7 dni. W przypadku dostaw dla wojska (MON) „Poświadczenie poprawności merytoryczno-technicznej oznaczeń kodowych…”  wystawiane jest na żądanie Zamawiającego.

UWAGA 1
Jeżeli etykiety z kodem GS1-128 umieszczane na jednostkach handlowych dostarczanych dla wojska (MON) są wykonywane przy użyciu tej samej technologii (to samo oprogramowanie, drukarka/technika druku, ten sam wzór etykiety) dla różnych produktów, to do oceny merytoryczno-technicznej wystarczy przesłać tylko po jednej przykładowej etykiecie (w 3 egzemplarzach).

Jak zamówić?

 1. Wybierz trzy egzemplarze etykiety jednego typu i wyślij je do GS1 Polska:Fundacja GS1 Polska
  ul. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań
 2. Wypełnij poniższy formularz online lub wyślij wypełniony formularz z pliku na adres weryfikacja@gs1pl.org

Formularz zamówienia weryfikacji

Wysyłając formularz potwierdzasz, że zgadzasz się z naliczeniem opłat na podstawie powyższej tabeli.

Etykiet logistycznych GS1

Weryfikacja jakości etykiety logistycznej GS1

Szczegółowy zakres badań:

Ocena etykiet logistycznych GS1 dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę zgodności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego.

Zakres oceny dla etykiety logistycznej GS1:

 • dobór Identyfikatorów Zastosowań i poprawność ich struktur,
 • poprawność tworzenia globalnych identyfikatorów,
 • poprawność interpretacji poszczególnych danych kodowanych,
 • dobór właściwej symboliki,
 • jakość wydruku kodów kreskowych,
 • poprawność wymiarów kodów.

Ile to kosztuje?

Wariant weryfikacji Cena netto
Weryfikacja merytoryczna etykiety logistycznej GS1:
Skrócony raport.
Zamawiający otrzymuje informację czy przedstawiona do oceny etykieta spełnia wymagania GS1 i odbiorcy.
115 PLN
Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1
Zamawiający otrzymuje informację, czy przedstawiona do oceny etykieta spełnia wymagania GS1 i odbiorcy, a także otrzymuje szczegółowy raport z oceny ze wskazaniem ewentualnych błędów.
340 PLN
Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1 plus konsultacje (bez wyjazdu do klienta)
Zamawiający otrzymuje informację, czy przedstawiona do oceny etykieta spełnia wymagania GS1 i odbiorcy, otrzymuje szczegółowy raport z oceny ze wskazaniem ewentualnych błędów, a także ma prawo do telefonicznych konsultacji podczas oceny etykiety.
1000 PLN
Tłumaczenie raportu z weryfikacji etykiety logistycznej na język angielski 230 PLN

Do podanych powyżej cen netto doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. Kolejna weryfikacja etykiety jest traktowana jako nowa weryfikacja.

Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej lub papierowej. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązany jest uiścić na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Kiedy otrzymam raport z weryfikacji?

Wyniki oceny w formacie elektronicznym zostaną przesyłane na podany w zamówieniu adres e-mail w ciągu 7 dni. W przypadku dostaw dla wojska (MON) „Poświadczenie poprawności merytoryczno-technicznej oznaczeń kodowych…” wystawiane jest na żądanie Zamawiającego.

UWAGA 1
Jeżeli etykiety logistyczne GS1 umieszczane na jednostkach handlowych lub niehandlowych dostarczanych dla wojska (MON) są wykonywane przy użyciu tej samej technologii (to samo oprogramowanie, drukarka/technika druku, ten sam wzór etykiety) dla różnych produktów, to do oceny merytoryczno-technicznej wystarczy przesłać tylko po jednej  przykładowej etykiecie (w 3 egzemplarzach).

Jak zamówić?

 1. Wybierz trzy egzemplarze etykiety jednego typu i wyślij je do GS1 Polska:Fundacja GS1 Polska
  ul. Estkowskiego 6
  61-755 Poznań
 2. Wypełnij poniższy formularz online lub wyślij wypełniony formularz z pliku na adres weryfikacja@gs1pl.org

Formularz zamówienia weryfikacji

Wysyłając formularz potwierdzasz, że zgadzasz się z naliczeniem opłat na podstawie powyższej tabeli.  Zamawiający wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format) oraz doręczenie jej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego

  Wykonawca przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia, zapoznał się z treścią polityki prywatności, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

  Nasi eksperci

  Paweł Kaźmierczak

  Ekspert ds. jakości kodów kreskowych GS1

  Dominik Kupisz

  Ekspert ds. jakości kodów kreskowych GS1

  Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

  Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.