Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Digitalizacja obiegu dokumentów

Organizacja GS1 Polska w ramach projektu Paperless (więcej o projekcie na stronie) wypracowała docelowy model obejmujący kompleksową digitalizację obiegu dokumentów w oparciu o komunikaty handlowe EDI:

 • zamówienie – ORDERS,
 • potwierdzenie zamówienia – ORDRSP,
 • awizo dostawy – DESADV,
 • potwierdzenie przyjęcia dostawy – RECADV,
 • faktura – INVOIC

oraz komunikaty Transportowe EDI:

 • zamówienie usługi transportowej – IFTMIN,
 • zbiorcza specyfikacja usług transportowych – IFCSUM,
 • komunikat o statusie transportu – IFTSTA,
 • elektroniczny międzynarodowy list przewozowy – E-CMR – UN/CEFACT.

Dzięki zastosowaniu modelu docelowego firmy mogą całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów w swoich procesach.

Wymogi unijne dla elektronicznego listu przewozowego

GS1 dostosowała modelowe rozwiązanie przepływu danych do wymogów unijnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego – Electronic Freight Transport Information eFTI) uwzględniając w nim wykorzystanie elektronicznego listu przewozowego. Na potrzeby całego rynku TSL i rozporządzenia eFTI, GS1 opracowało standard elektronicznego listu przewozowego w specyfikacji UN/CEFACT i obecnie prowadzi prace nad możliwością wykorzystania go w Polsce i na świecie. Prowadzone są również projekty pilotażowe w tym zakresie.

Zasadniczą częścią projektu Paperless była również weryfikacja barier prawych uniemożliwiających wykorzystanie w Polsce elektronicznego listu przewozowego (eCMR). Okazuje się, ze prawo polskie nie jest spójne w zakresie możliwości wykorzystania eCMR, a firma, która zdecyduje się na wykorzystywanie eCMR może narazić się na ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zarówno w relacjach cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych.

Pobierz raport

Forum eCMR

GS1 Polska, jako niezależna i globalna jednostka standaryzująca powołała Forum eCMR, które łączy Uczestników Systemu GS1 w Polsce, dostawców rozwiązań – platformy eCMR oraz najważniejsze w naszym kraju zrzeszenia działające na rzecz branży TSL. Celem forum jest szeroki dialog między interesariuszami, umożliwiający identyfikację wspólnych wyzwań i wypracowanie konkretnych propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów prawa, które pozwolą na powszechne stosowanie elektronicznych listów przewozowych zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Wyniki prac forum będą pod koniec roku 2022 przedstawione Ministerstwu Infrastruktury.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy w zakresie:

 • Projektów pilotażowe wykorzystujących EDI eCMR (UN/CEFACT) – operatorzy logistyczni, nadawcy ładunków, platformy eCMR, odbiorcy
 • Uczestnictwa w Forum eCMR, którego celem jest wypracowanie propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów prawa, które pozwolą na powszechne stosowanie eCMR

Nasza ekspertka

Agata Horzela

Menedżer ds. standardów GS1 w TSL

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.