Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Digitalizacja obiegu dokumentów

Organizacja GS1 Polska w ramach projektu Paperless (więcej o projekcie na stronie) wypracowała docelowy model obejmujący kompleksową digitalizację obiegu dokumentów w oparciu o komunikaty handlowe EDI:

 • zamówienie – ORDERS,
 • potwierdzenie zamówienia – ORDRSP,
 • awizo dostawy – DESADV,
 • potwierdzenie przyjęcia dostawy – RECADV,
 • faktura – INVOIC

oraz komunikaty Transportowe EDI:

 • zamówienie usługi transportowej – IFTMIN,
 • zbiorcza specyfikacja usług transportowych – IFCSUM,
 • komunikat o statusie transportu – IFTSTA,
 • elektroniczny międzynarodowy list przewozowy – E-CMR – UN/CEFACT.

Dzięki zastosowaniu modelu docelowego firmy mogą całkowicie wyeliminować papierowy obieg dokumentów w swoich procesach.

Raport e-CMR. Czy jesteś gotowy?

Raport e-CMR „Czy jesteś gotowy?” to publikacja, stworzona przez GS1 Polska i Polski Instytut Transportu Drogowego, która jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polskie firmy są gotowe na wdrożenie elektronicznego listu przewozowego e-CMR.

W raporcie dokonano przeglądu istniejącej podstawy prawnej i przede wszystkim zwrócono uwagę na fakt, iż stoimy w przed dzień sporych zmian w zakresie możliwości wykorzystania e-CMR w UE, które będą musiały być odzwierciedlone w polskim prawie.

Istotnym elementem raportu są także badana ankietowe, w ramach których poznano gotowość do wdrożenia i obawy przejawiane przez biznes. Dodatkowo szereg ekspertów i praktyków łańcucha dostaw, podzieliło się swoim zdaniem i doświadczeniem z wdrażania konkretnych rozwiązań w praktyce.

Zapraszamy do lektury.

e-CMR w Colian Logistic. Szybszy przepływ danych i należności.

Wdrożenie e-CMR w Colian Logistic przeprowadzono w październiku 2022 roku. Zleceniodawcą była firma Colian, operatorem logistycznym – Colian Logistic, a odbiorcą – Colian UK.

Partnerem technologicznym w projekcie była firma Trans Assist, która wdrożyła standardowy format komunikatu elektronicznej wymiany dokumentów (EDI) e-CMR UN/CEFACT na swojej autorskiej platformie. Służyła ona do uzupełniania, przechowywania i udostępniania danych,
w terenie wykorzystano aplikację mobilną Trans Assist.

Koordynatorem wdrożenia było GS1 Polska, organizacja, która oferuje globalne rozwiązania komunikacyjne oraz standardy do jednoznacznej identyfikacji poszczególnych elementów
na dokumencie e-CMR.

Zapraszamy do lektury.

Forum eCMR

GS1 Polska, jako niezależna i globalna jednostka standaryzująca powołała Forum eCMR, które łączy Uczestników Systemu GS1 w Polsce, dostawców rozwiązań – platformy eCMR oraz najważniejsze w naszym kraju zrzeszenia działające na rzecz branży TSL. Celem forum jest szeroki dialog między interesariuszami, umożliwiający identyfikację wspólnych wyzwań i wypracowanie konkretnych propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów prawa, które pozwolą na powszechne stosowanie elektronicznych listów przewozowych zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Wyniki prac forum będą pod koniec roku 2022 przedstawione Ministerstwu Infrastruktury.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy w zakresie:

 • Projektów pilotażowe wykorzystujących EDI eCMR (UN/CEFACT) – operatorzy logistyczni, nadawcy ładunków, platformy eCMR, odbiorcy
 • Uczestnictwa w Forum eCMR, którego celem jest wypracowanie propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów prawa, które pozwolą na powszechne stosowanie eCMR

Wymogi unijne dla elektronicznego listu przewozowego

GS1 dostosowała modelowe rozwiązanie przepływu danych do wymogów unijnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego – Electronic Freight Transport Information eFTI) uwzględniając w nim wykorzystanie elektronicznego listu przewozowego. Na potrzeby całego rynku TSL i rozporządzenia eFTI, GS1 opracowało standard elektronicznego listu przewozowego w specyfikacji UN/CEFACT i obecnie prowadzi prace nad możliwością wykorzystania go w Polsce i na świecie. Prowadzone są również projekty pilotażowe w tym zakresie.

Zasadniczą częścią projektu Paperless była również weryfikacja barier prawych uniemożliwiających wykorzystanie w Polsce elektronicznego listu przewozowego (eCMR). Okazuje się, ze prawo polskie nie jest spójne w zakresie możliwości wykorzystania eCMR, a firma, która zdecyduje się na wykorzystywanie eCMR może narazić się na ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zarówno w relacjach cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych.

Pobierz raport

Nasza ekspertka

Agata Horzela

Menedżer ds. standardów GS1 w TSL

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.