Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Branża energetyczna

 

Nieodłączonym elementem każdej instalacji elektrycznej, gazowej czy wodnej w gospodarstwie domowym jest licznik. Odpowiada on za rejestrację ilości energii elektrycznej, gazu lub wody dostarczonej do naszych domów.

Skontaktuj się z ekspertem

Usprawnienie obsługi klientów dzięki GS1

Identyfikacja klientów i urządzeń pomiarowych dla dystrybutorów świadczących usługi (dostarczających elektryczność, gaz, wodę itd.) i innych usługodawców stosuje się w celu usprawnienia obsługi swoich klientów poprzez automatyzację systemu płatności utrzymania zasobów w niezawodnej kondycji. W Polsce dla tych celów przyjęto rozwiązanie GS1, w stosunku do którego polska organizacja krajowa nie ustanowiła żadnych ograniczeń, przyjmując rozwiązania dopasowane do potrzeb dystrybutorów.

Nowa ustawa dla branży energetycznej

W dniu 1 lipca 2021 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1093)- dalej „ustawa”, która wprowadziła do polskiego modelu rynku energii elektrycznej nowy podmiot-operatora informacji rynku energii (dalej „OIRE”) oraz zobowiązała go do utworzenia centralnego systemu informacji o rynku energii (dalej „CSIRE”).

W tym nadanie przez operatorów systemów elektroenergetycznych punktom poboru energii (PPE) numerów zgodnie ze standardem GS1 (GSRN) w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Przejdź do treści ustawy

 

GSRN – Globalny Numer Relacji Usługowych

Globalny Numer Relacji Usługowej (GSRN) to identyfikator GS1 używany do identyfikacji relacji między
organizacją oferującą usługę a dostawcą lub odbiorcą usługi. W Polsce numer ten jest używany w energetyce, do identyfikacji punktów poboru energii czyli PPE. Dowiedz się więcej z poniższej ulotki.

Pobierz

Identyfikator GSRN w energetyce

Business case: GS1 podnosi jakość obsługi klienta w Polskiej Spółce Gazownictwa

Dzięki standardom GS1 pracownicy PSG są mniej obciążeni obsługą komunikacji i zatwierdzaniem merytorycznym. Automatyczna weryfikacja poprawności cyfry kontrolnej PoD w systemach podmiotów zlecających usługę dystrybucji (ZUD) wyeliminowała konieczność żmudnego sprawdzania danych adresowych. Uproszczona metoda weryfikacji poprawności numeru PoD sprawiła, że można ją przeprowadzać bezpośrednio w miejscu wprowadzania danych (nie tylko w systemie sprzedawcy, ale również na portalu eBOK). Pobierz business case i dowiedz się więcej.

 

Pobierz

Jakie identyfikatory wykorzystujemy w branży energetycznej?

Oprócz PPE możemy identyfikować swoje produkty handlowe, części zamienne oraz zasoby własne w firmie w celu usprawnienia zarządzania i digitalizacji swojego przedsiębiorstwa.

Dowiedz się jakie inne zastosowania mają identyfikatory GS1 na stronie.

Nasi eksperci

Marzena Kubiak

Jak uzyskać kod kreskowy? Rejestr lokalizacji MojeGS1, GLN

Zbigniew Rusinek

Menedżer ds. wdrożeń branżowych

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.