Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Klasyfikacja Generalna GPC

 

GPC to globalna klasyfikacja produktów, niezbędny element rejestracji pozycji handlowych w katalogach GDSN.

Każda transakcja zawierana pomiędzy dostawcą a siecią handlową wymaga odpowiedniego przygotowania danych produktowych zwanych danymi podstawowymi. Wśród nich znajdują się min. kod kreskowy, nazwa produktu, nazwa marki, informacje wymiarowo wagowe, typy opakowań, klasyfikacje lokalne oraz klasyfikacje międzynarodowe itp. Bez tych danych strony mogą mieć problem z prawidłową interpretacją, czego dotyczy sprzedaż.

Do tej pory wymiana takich danych odbywała się za pomocą kart produktowych (Excel-owych a wcześniej papierowych). W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku powstało rozwiązanie organizacyjno – techniczne pod nazwą GDSN zmieniające sposób gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych pomiędzy producentem a odbiorcą.

Co to jest GDSN?

Sieć Globalnej Synchronizacji Danych GDSN (ang. Global Data Synchronization Network) – to międzynarodowa sieć współpracujących ze sobą certyfikowanych katalogów elektronicznych, umożliwiająca współdzielenie informacji produktowych. Ideą GDSN jest przede wszystkim ustrukturyzowanie wymiany informacji podstawowych pomiędzy katalogami, jak również standaryzowanie danych produktowych wprowadzanych przez dostawców / producentów. Dzięki temu wszyscy uczestnicy posiadają w swoich wewnętrznych systemach spójne dane o konkretnych jednostkach handlowych.

Jak wspomniano jednym z atrybutów opisujących produkt jest klasyfikacja. Jako, że Katalogi GDSN mają charakter globalny, w związku z tym również i tu zastosowano klasyfikację globalną, traktowaną, jako punkt odniesienia niezależnie od kontynentu czy kraju zastosowania.

GPC – Global Product Classification = Globalna Klasyfikacja Produktów od 2003 roku jest standardem sukcesywnie wprowadzanym również do GDSN.

Obecnie, aby móc prawidłowo zarejestrować produkt w Katalogu należy również wypełnić ten parametr.

W jaki sposób działa Globalna Klasyfikacja Produktów (GPC)?

GPC jest płaskim systemem klasyfikacji, służącym do grupowania produktów. Jej struktura jest elastyczna i może być stosowana w całości – wielostopniowo lub w części, rozpoczynając proces przeszukiwania od najniższego poziomu jednostki zwanym „brick”. Standard GS1 Globalna Klasyfikacja Produktów (GPC) ułatwia globalnym partnerom handlowym grupowanie produktów w identyczny sposób, na całym świecie. Powstaje w ten sposób wspólny, przejrzysty i rozumiany bez żadnych przeszkód język biznesu.

Blokiem tworzącym GPC jest kod produktu, zwany brickiem. Bricki istnieją dla wszystkich rodzajów produktów, od samochodów po butelkowane mleko. Najwyższym poziomem klasyfikacji jest segment, definiowany jako określona branża przemysłu. Przykładowo, butelkowane mleko przynależy do segment żywności, napojów i używek tytoniowych.

Rys.1. Schemat budowy klasyfikacji GPC

Najniższym poziomem klasyfikacji jest atrybut bricka, definiowany jako określony szczegół produktu. Przykładowo, można określić, czy mleko zawiera mleko zwierzęce (krowie, kozie, itd.) lub mleko roślinne (sojowe, ryżowe, itd.).

Do pozostałych elementów struktury należą:

  • Atrybuty – cechy istotne produktu, odnoszące się do jednej lub więcej jednostek (np. Oznaczenie poziomu zawartości tłuszczu)
  • Wartości – zdefiniowane wartości atrybutów (np. dla jednostki Mleko i substytuty mleka (łatwo psujące się) wartością atrybutu Oznaczenie poziomu zawartości tłuszczu będzie BEZTŁUSZCZOWE itp.)

Istotą klasyfikacji jest prawidłowe zdefiniowanie jednostek, ich atrybutów i wartości. Produkty zawarte w jednej grupie charakteryzują się wspólnym celem i użyciem. Ponadto są przechowywane i konserwowane w podobny sposób. Jedna grupa produktów posiada zbliżoną formę i jest wytworzona z podobnych materiałów. Zastosowanie tych i kliku innych zasad umożliwia logiczne grupowanie produktów w jednostki (ang. brick). Prawidłowe zdefiniowanie jednostek, ich atrybutów i wartości oraz poprawne przyporządkowanie produktu do jednostki umożliwia stworzenie powiązań z istniejącymi już klasyfikacjami. GPC jest kluczowym elementem modelu synchronizacji danych przyjętym przez Global Commerce Initiative. Schemat ten powstał na potrzeby prawidłowej interpretacji przedmiotu wymiany handlowej poszczególnych interesariuszy niezależnie od kraju i regionu.

Tym samym, wypełniając ten atrybut dostawca ma pewność, że kupiec sieci handlowej prawidłowo rozszyfruje resztę informacji wiążąc je z odpowiednia grupą jednostek handlowych.

Rys.2. Przykład struktury schematu GPC

Korzyści ze stosowania Globalnej Klasyfikacji Produktów dostrzegane w łańcuchu dostaw są następujące:

  • GPC stanowi wspólny język w wymianie danych, ułatwiający współpracę biznesową;
  • Jest istotnym wsparciem przy realizacji programów zakupowych, dzięki ułatwieniu przeszukiwania i przeglądania danych oraz redukcji czasu potrzebnego do znalezienia właściwych danych;
  • GPC umożliwia i ułatwia proces synchronizacji danych pomiędzy partnerami handlowymi, poprzez dostarczenie zaawansowanych możliwości przeszukiwania i przeglądania, wspólnej kategoryzacji;
  • Wpływa na rozwój e-handlu poprzez dostarczenie globalnego standardu przekazywania informacji o produkcie pomiędzy partnerami handlowymi, jak również pomiędzy różnymi gałęziami przemysłu;
  • Umożliwia poprawę integralności danych oraz redukcję kosztów związanych z wypuszczeniem produktu i jego utrzymaniem;
  • Ułatwia współpracę ze wszystkimi producentami na świecie.

Ze względu na szczególne znaczenie GPC we wdrożeniu technologii GDSN w Polsce, na wniosek Grupy Roboczej GS1/ECR/GDSN, przystąpiono do tłumaczenia tzw. „brick” kodów na język polski. Działanie to zapewni pełną klarowność zastosowania GPC lokalnym użytkownikom oraz umożliwi operatorom usług katalogowych uzbrojenie ich systemów w tzw. menu z podpowiedziami, aby usprawnić i przyspieszyć proces wprowadzania danych produktowych.

Zapraszamy do pobrania i przeanalizowania dokumentów

Nasz ekspert

Małgorzata Wojdecka

Rejestr produktów MojeGS1, GTIN

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.