Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Nowe zasady od 1 lipca 2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. zaczęła obowiązywać zasada niewykorzystywania ponownie Globalnego Numeru Lokalizacyjnego (GLN). Zasada ta zapewnia globalnie unikalną identyfikację stron i lokalizacji.

PO TEJ DACIE numer GLN przypisany do danego podmiotu gospodarczego lub lokalizacji nie może być ponownie przypisany do innej firmy lub lokalizacji w żadnej branży.

GLN jest kluczem identyfikacyjnym GS1, który jest używany do odpowiedzi na pytanie kto i gdzie znajduje się w łańcuchu dostaw. Wszystkie rodzaje lokalizacji, w tym strony łańcucha dostaw, podmioty prawne, lokalizacje funkcjonalne, lokalizacje fizyczne i lokalizacje cyfrowe, mogą być identyfikowane za pomocą numerów GLN.

Do czego służy GLN?

Numer GLN, czyli Globalny Numer Lokalizacyjny (ang. Global Location Number) służy do identyfikacji fizycznych lokalizacji (np. magazynów) oraz podmiotów prawnych – firm i organizacji (np. działów w przedsiębiorstwie, mobilnych pojazdów).

Numer ten identyfikuje dowolną lokalizację w każdym miejscu na świecie w jednoznaczny sposób. Najczęściej wykorzystywany jest przez firmy do elektronicznej wymiany dokumentów– EDI, do kodowania dostawcy lub odbiorcy, na etykietach logistycznych oraz do identyfikacji miejsc dostawy lub składowania (w rejestrach lokalizacji fizycznych dla kurierów).

Struktura numeru GLN

GLN składa się z 13 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, numeru szczegółowej lokalizacji i cyfry kontrolnej. Stosowanie GLN eliminuje konieczność utrzymywania skomplikowanego systemu numeracji własnych lokalizacji. Więcej informacji o numerze GLN znajdziesz na tej stronie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zasady PONOWNEGO niewykorzystywania GLN (GLN NON REUSE)

Standard ponownego użycia numeru GLN zmienił się 1 lipca 2022 roku. Zaleca się, aby zaprzestać ponownego wykorzystywania GLN przed 1 lipca 2022 r, jak tylko firmy będą mogły zmienić swoje praktyki.
Jeśli ponowne wykorzystywanie nie jest obecnie stosowane, NIE POWINNO się go rozpoczynać.

Od dnia 1 lipca 2022 r. GLN przydzielony podmiotowi prawnemu i/lub lokalizacji NIE MOŻE być ponownie przydzielony innej firmie i/lub lokalizacji w żadnej branży.

Jedynymi wyjątkami od zasady nieużywania numeru GLN są:

  • Jeśli numer GLN nigdy nie został opublikowany w sposób zewnętrznie dostępny (np. w rejestrze lub bezpośrednio u partnera handlowego), można było go ponownie wykorzystać przed 1 lipca 2022 r.
  • Można rozważyć ponowne wykorzystanie numerów GLN, których nadawania zaprzestano i które zostały wycofane z systemów przed 1 lipca 2022 r., w celu identyfikacji pierwotnego podmiotu prawnego lub lokalizacji.
    Zaleca się jednak, aby firmy przestrzegały zasady nieużywania wszystkich numerów GLN, aby uniknąć ryzyka sprzecznych danych.

Zasada nieużywania numeru GLN pomaga zapewnić niepowtarzalną, trwałą identyfikację firm i lokalizacji. Wysokiej jakości identyfikacja ułatwia dostęp do danych, gdy są one potrzebne. GLN wspiera i umożliwia różne procesy biznesowe, takie jak:

  • identyfikowalność / traceability
  • wycofywanie i wycofywanie produktów
  • ulepszoną identyfikację lokalizacji

Wszystkie rodzaje lokalizacji, w tym strony łańcucha dostaw, podmioty prawne, lokalizacje funkcjonalne, lokalizacje fizyczne i cyfrowe, używają numerów GLN. GLN są przypisywane stronom i lokalizacjom w celu zapewnienia klucza dostępu do danych podstawowych w procesie biznesowym (np. zamówienie, wysyłka i odbiór). Dowiedz się więcej z broszury.

Dla każdego numeru GLN zostaną przypisane dane podstawowe w celu wsparcia procesów biznesowych. Dane podstawowe związane z numerem GLN należy utworzyć w bazie danych na MOJE GS1 , a następnie można użyć numeru GLN, aby ułatwić sprawne przekazywanie tych informacji. Dane podstawowe GLN mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe.

Przejdź do instrukcji  na tej stronie i dowiedz się jak dodać i aktywować numer GLN w MojeGS1.

Jeśli obecnie używasz numerów GLN w swojej organizacji, od 1 lipca 2022 r. musisz przestrzegać zasady ponownego nieużywania numerów GLN. Po tej dacie numer GLN, który został przypisany do lokalizacji lub danej firmy, NIE może być ponownie przypisany do innej strony i/lub lokalizacji.

Kiedy zostajesz Uczestnikiem GS1 Polska, otrzymujesz swój numer GLN dla osób prawnych. Zarejestruj się na tej stronie.

Zasady zarządzania GLN mają na celu pomóc branży w podejmowaniu spójnych decyzji dotyczących unikalnej identyfikacji podmiotów prawnych i lokalizacji. Nieprzestrzeganie zasady nieużywania numeru GLN do oznaczania nowych firm może spowodować nieefektywność i zamieszanie w łańcuchu dostaw. Na przykład przesyłki mogą dotrzeć do niewłaściwego miejsca lub w przypadku wycofania produktu z rynku może nie być możliwości odnalezienia jego właściwej lokalizacji.

Jeśli Twoja firma zostanie sprzedana, nabywca musi podjąć decyzję, w jaki sposób będzie zarządzać numerami GLN w przyszłości.
Kiedy firma zostaje sprzedana innej organizacji, nabywca może zdecydować się na zakup prefiksu GS1 nabywanej firmy. W takim scenariuszu firma kupująca może zachować numery GLN nabytej firmy, aby obsługiwać klientów nabytej firmy, lub może zdecydować się na przypisanie nowych numerów GLN do lokalizacji nabytej firmy.

Firma kupująca może zrezygnować z zakupu prefiksu GS1 przejętej firmy. W takim przypadku firma kupująca musi utworzyć nowe numery GLN dla lokalizacji zakupionej firmy.

Kiedy dwie firmy łączą się, stają się jedną organizacją. W związku z tym należy użyć jednego z istniejących numerów GLN osoby prawnej.
Drugi numer GLN osoby prawnej musi zostać dezaktywowany, ponieważ firma już nie istnieje. Wszystkie inne numery GLN utworzone w ramach dezaktywowanego numeru GLN osoby prawnej również należy usunąć z aktywnego użycia.

Przejdź do GS1 GLN Allocation Rules Standards lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta GS1 Polska – biuro@gs1pl.org

Dowiedz się więcej

Data dodania: 15 czerwca 2022

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.