Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Notatka prasowa: Cyfryzacja łańcucha dostaw jako klucz do przyszłej odporności biznesu

Pobierz raport

 Wnioski z trzeciej edycji badania Trend Research

Cyfryzacja łańcucha dostaw staje się niezbędnym elementem strategii firm dążących do zwiększenia elastyczności i odporności na zakłócenia. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), analityka danych czy kody 2D, przedsiębiorstwa mogą lepiej przewidywać i reagować na zmieniające się warunki rynkowe. Takie wnioski płyną z raportu „Trend Research” przygotowanego przez Radę ds. Innowacji GS1.

Wiodące trendy biznesowe i technologie

Cyfryzacja łańcucha dostaw jest jednym z wiodących trendów biznesowych. Według ekspertów z Rady ds. Innowacji GS1, obok zrównoważonego rozwoju, gospodarki obiegu zamkniętego, ochrony prywatności danych i identyfikowalności, będzie ona kształtować przyszłość oraz kierunki rozwoju firm i gospodarek krajowych.

Rozwój tych trendów będzie napędzany przez technologie, które już teraz odgrywają dużą rolę w otoczeniu, a ich znaczenie będzie rosło jeszcze mocniej w kolejnych latach. Wśród nich wymieniane są: AI, IoT, czujniki czy weryfikowalne dane uwierzytelniające. Równolegle będzie umacniać się rola robotyki i automatyzacji, obliczenia przestrzennego oraz rozpoznawania obrazów, które będą wspierać rozwój wielu dziedzin – od handlu po sektor ochrony zdrowia.

Innowacje kształtują przyszłość łańcucha dostaw

Wydarzenia ostatnich lat – pandemia, wojna w Ukrainie, ekstremalne warunki pogodowe, globalna inflacja spowodowały duże zakłócenia i zarazem wymusiły przyspieszenie transformacji cyfrowej. Firmy poszukują sposobów, aby zapewnić sobie elastyczność na każdym etapie łańcucha dostaw, coraz odważniej sięgając po innowacyjne rozwiązania. Jednym z nich są kody 2D (GS1 DataMatrix i GS1 QR kod), które pozwalają na zapisanie wszystkich tych informacji, których nie można lub nie da się przedstawić za pomocą jednowymiarowych kodów kreskowych. Pod ikoną dwuwymiarowego kodu można zaszyć informacje o dacie ważności, numerze partii, alergenach, kraju pochodzenia, zewnętrznych certyfikatach, itp. Co ważne QR kody ze standardem GS1 zawierają też nadane przez tę organizację numery GTIN, dzięki czemu są identyfikowane w globalnej gospodarce. Wśród zalet wdrożenia kodów 2D wymienia się m.in. poprawę zarządzania zapasami, zmniejszenie marnotrawstwa żywności – o 40% w przypadku świeżej żywności, większą dokładność oraz elastyczność zastosowania.

Rada ds. Innowacji zwraca uwagę, że przyspieszająca globalna migracja do kodów 2D wymaga przyjęcia nowych standardów obsługi i integracji wielu źródeł danych. Współpraca międzyorganizacyjna oraz przyspieszenie innowacji są więc niezbędne dla efektywnego działania w zmieniającym się środowisku handlowym, a podstawą każdej transformacji cyfrowej są odpowiednio dobrane systemy.

„GS1 już teraz aktywnie  wspiera firmy w digitalizacji ich łańcuchów dostaw, oferując im  standardy i oparte na nich rozwiązania, które ułatwiają dostęp do danych o produktach, partnerach, lokalizacjach i zdarzeniach. Jesteśmy przekonani, że wiele trendów i technologii będzie rozwijać się pomyślniej i  łatwiej wdrażać tylko wtedy, gdy wszyscy  partnerzy będą korzystać z tych samych standardów,” powiedziała Elżbieta Hałas, Prezeska Zarządu GS1 Polska.

W cyfryzacji łańcucha dostaw kluczowe są scentralizowane rejestry, takie jak Globalny Rejestr GS1. Dzięki usłudze Verified by GS1 możliwe jest dotarcie do informacji o rzeczywistym wykorzystaniu standardów GS1 przez firmy na rynku (Uczestników Systemu GS1). Globalny Rejestr GS1 udostępnia informacje o:

  • Numerach GTIN (kodach EAN) – identyfikatorze produktu
  • Numerach GLN – identyfikatorze lokalizacji
  • Innych identyfikatorach GS1, np. SSCC, GSIN, GRAI i in.

Dla polskiego rynku została stworzona platforma eProdukty jako źródło pozyskania informacji o numerach GTIN oraz powiązanych z nimi produktami. Dzięki podłączonej usłudze Verified by GS1 pozwala wyszukiwać i weryfikować poprawność numerów GTIN (kodów EAN) – wskazuje firmę, która korzysta z danego numeru oraz produkt, który jest nim opisany.

Z korzyścią dla środowiska

Cyfryzacja łańcucha dostaw może wesprzeć firmy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i raportowaniu ESG, przynosząc równocześnie znaczące korzyści dla środowiska naturalnego. Przykładowo cyfryzacja eliminuje potrzebę papierowej dokumentacji, prowadząc do wdrożenia modelu „paperless”, który wspiera zrównoważony rozwój poprzez redukcję zużycia papieru i zwiększenie efektywności procesów administracyjnych. Ponadto, pozwala na dokładne monitorowanie oraz analizę danych dotyczących śladu węglowego, zużycia surowców i innych wskaźników środowiskowych. Dzięki temu firmy mogą skuteczniej spełniać wymogi regulacyjne i oczekiwania interesariuszy dotyczące zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG.

O raporcie

„Trend Research” to trzecia edycja badania przeprowadzanego przez GS1, które pozwala na wskazanie najważniejszych trendów biznesowych i technologii je wspomagających oraz porównanie tendencji zmian w odniesieniu do wyników z lat poprzednich. Pełny raport z wynikami w języku polskim jest do pobrania tutaj.

O GS1 Polska

GS1 Polska jest częścią międzynarodowej organizacji not-for-profit GS1, która działa w 150 krajach i od początku swojego istnienia wspiera rozwój handlu. Najbardziej znanym usprawnieniem GS1 w tym zakresie są standaryzowane kody kreskowe, stosowane obecnie na całym świecie i uznane przez BBC za jedną z 50 rzeczy, które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. Standardy opracowane przez GS1 umożliwiają firmom identyfikowanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o produktach. Współcześni konsumenci oczekują szybkich, dokładnych i kompletnych informacji na temat towarów, które mogą uzyskać dzięki systemom identyfikowalności (ang. traceability). System GS1 pozwala partnerom handlowym na łatwą współpracę i wymianę informacji o produktach w całym łańcuchu dostaw.

Osoba do kontaktu

Aleksandra Bauza

Koordynator ds. Marketingu

Data dodania: 28 maja 2024

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.