Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Standardy GS1 wspierają handel i logistykę już od 50 lat

Gdy po raz pierwszy kod kreskowy pojawił się w pewnym amerykańskim supermarkecie, zrobił prawdziwą furorę. Sukcesywnie wdrażane na przestrzeni kilkudziesięciu lat standardy GS1 stworzyły potężne, trwałe połączenia międzybranżowe, a nawet połączyły dwa światy: fizyczny i cyfrowy. Detaliści i operatorzy logistyczni, którzy wykorzystują standardy GS1, czerpią korzyści z poprawy efektywności i przejrzystości swoich działań. Ale to nie wszystko! Uczestnicy Systemu GS1 działający w każdej branży mogą dzięki standardom zaoszczędzić cenne zasoby, takie jak czas i pieniądze, jednocześnie realizując cele zrównoważonego rozwoju.

„Magia” standardów w TSL

Firmy z sektora TSL, które są aktywnymi Uczestnikami Systemu GS1, mogą korzystać z szeregu narzędzi i zasobów, które pomagają im usprawnić swoje działania i poprawić wyniki finansowe. Jedną z kluczowych korzyści wynikających z Uczestnictwa w Systemie GS1 jest dostęp do uznawanych na całym świecie standardów, które umożliwiają firmom dokładną identyfikację i śledzenie produktów i jednostek logistycznych w trakcie ich przemieszczania się w łańcuchu dostaw. Standardy te zapewniają również wspólny język, który ułatwia komunikację między klientami i odbiorcami, dzięki czemu łatwiej jest prowadzić interesy z innymi podmiotami na całym świecie.

Uczestnictwo w Systemie GS1 może poprawić reputację i wiarygodność firmy. Przestrzegając globalnie uznanych standardów i najlepszych praktyk, firmy mogą wykazać swoje zaangażowanie w jakość, efektywność i innowacyjność, co może pomóc im w przyciągnięciu i zatrzymaniu klientów.

Standardy zapewniają zgodność z przepisami

Ponieważ standardy GS1 są stosowane na całym świecie, producenci i firmy transportowe mogą nawiązywać współpracę z partnerami z różnych krajów i regionów. Dzięki standaryzacji, np. etykiety logistycznej, mogą łatwiej dostosować się do oczekiwań swoich nowych partnerów.

Skoro mowa o wymaganiach, nie można także zapomnieć o zgodności z przepisami. Organy regulujące rynek często wymagają od firm przestrzegania określonych przepisów dotyczących etykietowania i pakowania produktów. Dzięki przynależności do Systemu GS1 firmy mogą łatwiej spełnić te wymagania, ponieważ standardy GS1 są uznawane przez organy regulacyjne na całym świecie. Dzięki temu firmy nie muszą poświęcać czasu i środków na zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami.

Sprawniejsze procesy logistyczne

Wykorzystanie standardów GS1 to również poprawa efektywności najważniejszych procesów logistycznych, takich jak:

  • przyjęcie i wydanie towarów z magazynu – dzięki zastosowaniu standardowej etykiety logistycznej i komunikacji elektronicznej (EDI) redukowane są błędy związane z ręcznym wpisywaniem danych do systemu, a dane do kontrahentów przekazywane są automatycznie.
  • planowanie tras i realizacja dostaw – dzięki wykorzystaniu bazy lokalizacji GLN (GlobLOC) mamy dostęp do informacji o warunkach funkcjonowania lokalizacji fizycznych, czyli punktów dostaw i odbiorów, a tym samym skrócony zostaje proces planowania dostaw, oraz efektywniej planujemy czas pracy i jazdy kierowców.

Jak zostać mistrzem ESG w branży TSL?

Jedną z istotnych korzyści z Systemu GS1 jest fakt, że korzystanie ze standardów pomaga zaoszczędzić zasoby naturalne – papier oraz czas. Przykładowo dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany danych (EDI) i Uczestnicy Systemu GS1 mogą zmniejszyć zapotrzebowanie na dokumenty papierowe. To nie tylko zmniejsza ilość odpadów papierowych, ale także poprawia efektywność poprzez ograniczenie czasu potrzebnego na ręczne wprowadzanie i przetwarzanie danych. Ale to dopiero początek korzyści. Działania ESG (Environmental, Social and Governance) są coraz ważniejszą kwestią dla biznesu, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Dzięki uczestnictwu w Systemie GS1 każda firma może stać się mistrzem ESG poprzez zmniejszenie swojego wpływu na środowisko, traceability i poprawę zarządzania.

Wykorzystując elektroniczne metody komunikacji, firmy mogą zmniejszyć swój ślad środowiskowy. Ponadto, dostarczając dokładnych i spójnych informacji o produktach, Uczestnicy Systemu GS1 mogą promować odpowiedzialność społeczną poprzez zapewnienie klientom dostępu do wiarygodnych i rzetelnych informacji o produktach. Wreszcie, stosując standardy GS1 do zarządzania swoimi działaniami, Uczestnicy Systemu GS1 mogą poprawić zarządzanie poprzez promowanie przejrzystości i odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw.

Paperless

Wspomniane wcześniej elektroniczna wymiana dokumentów wpływa pozytywnie nie tylko na aspekt środowiskowy, ale również na efektywność realizowanych procesów oraz relacje z klientami i odbiorcami.

Opracowany przez GS1 Polska model Paperless ma na celu całkowitą eliminację papierowych dokumentów towarzyszących dostawie (np. WZ czy listów przewozowych) i zastąpienie ich elektronicznymi odpowiednikami. Model bazuje na wykorzystaniu etykiety logistycznej GS1 wraz ze standardowymi formatami elektronicznych komunikatów handlowych i transportowych.

Pilotażowe wdrożenie modelu przyniosło szereg korzyści dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

 

Pobierz business case

Wkład w lepszą przyszłość branży TSL

W dzisiejszym krajobrazie biznesowym coraz częściej dostrzega się znaczenie zrównoważonego rozwoju w budowaniu długoterminowego zrównoważonego wzrostu i utrzymywaniu zaufania klientów. Potężnym narzędziem do osiągnięcia tych celów jest cyfrowa transformacja w transporcie i logistyce.

Jednym ze środków do osiągnięcia celu w tym zakresie jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1056 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego. Rozporządzenie ma wejść w życie 21 sierpnia 2024, co dla przedstawicieli wszystkich krajów UE oznacza konieczność odbierania elektronicznych informacji dotyczących transportu (np. w postaci elektronicznego listu przewozowego).

Organizacja GS1 Polska jest mocno zaangażowana w prace na rzecz możliwości wykorzystywania e-CMR w Polsce. Prowadzi zarówno działania zmierzające do wypracowania konkretnych propozycji nowelizacji obowiązujących przepisów prawa, zachęca do pilotażowych wdrożeń oraz uczestniczy w pracach Digital Transport and Logistics Forum działającego przy Komisji Europejskiej, które wypracowuje konkretne zapisy dotyczące rozporządzenia eFT. Celem GS1 jest, żeby jak najwięcej firm działających w Polsce było przygotowanych na nadchodzące zmiany.

Mamy również świadomość, jak ważne jest zastosowanie jednolitego formatu danych oraz standardowych identyfikatorów GS1 w procesie digitalizacji dokumentów transportowych. Standaryzacja w tym zakresie zagwarantuje interoperacyjność między wszystkimi podmiotami w międzynarodowym, cyfrowym łańcuchu dostaw.

Podsumowując, wykorzystanie standardów GS1 w transporcie i logistyce to poprawa efektywności i przejrzystości w łańcuchu dostaw. Dzięki standardowym rozwiązaniom, firmy z sektora TSL, mogą w łatwy sposób dzielić się informacjami, zautomatyzować ich odbiór oraz w pełni zintegrować się ze swoimi kontrahentami. Dzięki globalnemu zasięgowi i wiedzy, bliska współpraca z krajową organizacją GS1 jest pomocna dla każdej firmy, która chce odnieść sukces w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Sukces standardów GS1 jest świadectwem ich przydatności i zdolności adaptacyjnych, ponieważ stale ewoluują i dotrzymują kroku zmieniającym się technologiom i praktykom biznesowym. Od wczesnych dni technologii kodów kreskowych do obecnej ery cyfryzacji i handlu elektronicznego, standardy GS1 pozostały krytycznym fundamentem dla efektywności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Uczestnictwo w Systemie GS1 może pomóc firmom w poruszaniu się po skomplikowanych wyzwaniach ery cyfrowej i uwolnić nowe możliwości wzrostu i innowacji.

Chcesz wiedzieć więcej o naszych działaniach w branży TSL? Skontaktuj się z:

Agata Horzela

Menedżer ds. standardów GS1 w TSL

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.