Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Roczna informacja 2023

Obowiązek złożenia Rocznej informacji za rok 2023 oraz wniesienia opłaty rocznej za rok 2024 wynika z Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Systemie GS1 w Polsce.

 

Złóż Roczną Informację

Co to jest Roczna informacja?

Roczna informacja to formularz, który każdy Uczestnik Systemu GS1 ma obowiązek złożyć w danym roku kalendarzowym. Formularz służy do aktualizacji danych firmy oraz badaniu poziomu wdrożenia standardów GS1 na rynku polskim.

Jak mogę złożyć Roczną informację za rok 2023?

Roczną informację za rok 2023 należy złożyć online po zalogowaniu w MojeGS1.

Instrukcja:

  1. Zaloguj się do MojeGS1, przejdź do zakładki „e-formularze”.
  2. Wybierz „Roczna informacja” i „Utwórz roczną informację”.
  3. Podczas logowania, należy wpisać swój adres e-mail, który został podany GS1 Polska. Jeśli go brak lub mógł ulec zmianie, prosimy o wysłanie na adres biuro@gs1pl.org, prośby o dodanie osoby, wraz z danymi: imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail oraz NIP firmy. Na podany e-mail zostanie wysłany link aktywujący.

Jaka jest wysokość opłaty rocznej?

Wysokość opłaty rocznej jest uzależniona od przychodów ogółem netto osiąganych przez Uczestnika w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym opłata jest wnoszona. Przez przychody ogółem netto rozumie się sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług.

Jak pobrać fakturę pro forma?

Fakturę pro forma z obliczoną automatycznie opłatą roczną można pobrać z platformy MojeGS1 tuż po wypełnieniu Rocznej informacji.

Na jakie konto mam wnieść opłatę?

Opłaty roczne należy wpłacać na indywidualne konto bankowe (subkonto), którego numer znajduje się na fakturze pro forma oraz na profilu Twojej firmy na platformie MojeGS1. Kliknij i zaloguj się na konto.

Kiedy otrzymam fakturę?

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę wystawia się nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Jeśli została wyrażona zgoda na przesyłanie e-faktur zostanie udostępniona do pobrania na platformie MojeGS1. Jeśli nie została wyrażona zgoda na przesyłanie e-faktur, fakturę wyślemy pocztą na Państwa adres.

Upewnij się, że nasze maile nie będą wpadać do spamu

Zachęcamy do dodania adresów e-mail z naszych domen @gs1pl.org oraz @mojegs1.pl, do zaufanych nadawców. Dodanie adresów e-mail do tej listy wyeliminuje problem trafiania naszych wiadomości (np. dotyczących terminu płatności) do folderu SPAM. Instrukcja jak zrobić to w najpopularniejszych programach pocztowych znajduje się na tej stronie.

 

Z kim mam się kontaktować w sprawie opłat rocznych i Rocznej informacji?

Patrycja Banach

Roczne Informacje i opłaty – opiekun firm z kodami od: od 5900000 do 5902699

Michalina Mydlarz

Roczne Informacje i opłaty – opiekun firm z kodami od 5902700 do 5903999, Rejestr produktów MojeGS1, GTIN

Patrycja Gaj

Roczne Informacje i opłaty – opiekun firm z kodami od 5904000 do 5905599

Ewelina Angrot

Jak uzyskać kod kreskowy? Roczne Informacje i opłaty – opiekun firm z kodami od: 5905600 do 5906099

Krystyna Rutkowska

Roczne Informacje i opłaty – opiekun firm z kodami od 5906100 do 5909999, GTIN-8, UPC, ZI

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.