Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Powrót do listy dostawców

HADATAP Sp. z o.o.

HADATAP Sp. z o.o.

O dostawcy

Nasza specjalność to usprawnianie procesów produkcyjnych, logistycznych i biznesowych z zastosowaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych, w tym technik automatycznej, zdalnej identyfikacji osób, przedmiotów i towarów (RFID).

Jesteśmy aktywnym integratorem, potrafiącym wymiernie pomóc w realizacji zaplanowanego zwrotu z inwestycji.

Stosujemy oprogramowanie znanych firm światowych oraz własne, dedykowane dla konkretnego środowiska biznesowego.

Dostarczamy również hardware niezbędny do realizacji powierzonych nam zadań, a tam gdzie to możliwe staramy się wykorzystać już istniejącą infrastrukturę.

Całość rozwiązań obejmujemy serwisem.

Nasze kompetencje to przede wszystkim wiedza praktyczna z zakresu większości funkcjonujących systemów ERP oraz duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów tkwiących w procesach logistycznych produkcji i magazynowania.

Informacje kontaktowe:

Osoba kontaktowa
Karolina Ząbek

Numer telefonu do firmy
+48 539 013 281

Adres e-mail
karolina.zabek@hadatap.pl

Adres WWW
http://hadatap.pl

Zeskanuj wizytówkę

QR

Produkty zgodne z GS1

Nowoczesny łańcuch dostaw – standardy EPC Global Porozumienie pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw to podstawa upraszczania i odchudzania procesów biznesowych. Standardy EPCglobal zastosowane w naszych systemach RFID, dedykowanych dla łańcucha dostaw zapewniają lepszą współpracę i bieżącą informację o operacjach dla uprawnionych podmiotów.

CATRIS – zarządzanie majątkiem CATRIS (Company Asset Tracking Radio Identification System) to standardowy mobilny system do szybkiego sporządzania inwentaryzacji środków trwałych w dowolnie wybranej lokalizacji przedsiębiorstwa oraz śledzenia i ochrony wartościowego sprzętu.

PRORIS – przejrzystość produkcji w toku PRORIS (PROduction Radio Identification System) to system do bezobsługowego rejestrowania produkcji w toku, szczególnie wygodny w sytuacji, kiedy wyprodukowane półfabrykaty podążają do kolejnych stanowisk na paletach lub w pojemnikach wielokrotnego użytku.

WARIS – śledzenie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym WARIS to standardowy system do wspomagania procesów magazynowych, w tym znakowania towarów i automatycznej rejestracji operacji magazynowych.

YARDIS – zoptymalizowany ruch pojazdów dostawczych YARDIS to standardowy system wykorzystujący technologię RFID do bezobsługowego zarządzania ruchem taboru na placach manewrowych, przywożącego i wywożącego towary do i z obiektu logistycznego. Opisy wybranych wdrożeń można znaleźć w książce „RFID od koncepcji do wdrożenia. Polska perspektywa”

Wskazówki dojazdu

ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa

Program Partnerski Dostawców Rozwiązań

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm zarejestrowanym w GS1 Polska, które poszukują rozwiązań opartych na standardach GS1, uruchomiliśmy Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań.

Dowiedz się więcej o Programie na tej stronie.

Nasz ekspert

Zbigniew Rusinek

Menedżer ds. wdrożeń branżowych