Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja GS1 Polska z siedzibą w Poznaniu przy Malta Office Park, ul. Baraniaka 88B, budynek C, piętro 3 (dalej: my)
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Malta Office Park, ul. abpa A. Baraniaka 88B, budynek C, piętro 3, 61-131 Poznań
  • przez e-mail: biuro@gs1pl.org
  • telefonicznie: +48 61 62 81 590

1. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi w celu wysyłki newsletterów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania newslettera przez Fundację GS1.

4. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności obsługi newslettera; strony www. Tacy odbiorcy posługują się Twoimi danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i zautomatyzowanych decyzji
Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Pamiętaj też, że masz:
Prawo wycofania zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.