Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Identyfikacja jednostek logistycznych w procesach transportowych

Identyfikacja jednostek logistycznych jest szczególnie istotna w procesach transportowych, od momentu podjęcia towaru przez przewoźnika, poprzez wszelkie procesy zachodzące w ramach jego organizacji, po dostarczenie do ostatecznego odbiorcy. W wyniku współpracy GS1 z czołowymi firmami z branży TSL powstał dokument „GS1 Logistic Label Guideline”, zawierający dobre praktyki, odnośnie stosowania etykiety logistycznej GS1.

Standardowa etykieta GS1 w zastosowaniach transportowych może zawierać dane niezbędne z punktu widzenia realizacji procesu transportu i magazynowania. Składa się ona z 3 sekcji istotnych dla każdego z ogniw łańcucha dostaw.

Każda z trzech sekcji jest opcjonalna i stosowana według potrzeb

  1. Sekcja przewoźnika – zawiera takie informacje, jak: numer wysyłki, kod trasy czy dane dotyczące odbiorcy.

  2. Sekcja klienta (odbiorcy) – zawiera informacje oczekiwane przez odbiorcę ładunku, np. numer zamówienia.

  3. Sekcja dostawcy – zawiera informacje o zawartości jednostki logistycznej wraz z obowiązkowym elementem – numerem SSCC.

Przykład zastosowania

W praktyce, w trakcie realizacji procesu transportu czy magazynowania zachodzi wiele zdarzeń, które determinują rodzaj i treść informacji związanych z daną jednostką logistyczną.

Przykładowo: fizyczną zawartość jednostki zwykle określa się w trakcie pakowania wyrobów gotowych. W tym momencie możliwa jest identyfikacja jednostki logistycznej jako całości, a przez nadawcę tworzone są etykieta z numerem SSCC oraz informacja o jej zawartości oraz np. data ważności czy partia produkcji. Inne informacje, takie jak np. miejsce przeznaczenia, znane są zazwyczaj dopiero w dalszych etapach łańcucha dostaw i umieszczane na dodatkowej etykiecie (powyżej już istniejącej). W sytuacji, gdy wszystkie te informacje znane są w momencie tworzenia pierwotnej etykiety, mogą być one umieszczone na jednej, wspólnej etykiecie. W wymianie towarowej poszczególne dane są generowane i nanoszone przez dostawcę (producenta), operatora logistycznego (przewoźnika) i odbiorcę (np. sieć handlową).

Docelowy model prawidłowej identyfikacji i komunikacji w łańcuchu dostaw zakłada uzupełnienie etykiety logistycznej GS1 danymi przesyłanymi za pomocą standardowych komunikatów elektronicznych (EDI).

Nasza ekspertka

Agata Horzela

Menedżer ds. standardów GS1 w TSL

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.