Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Uczestnictwo w Systemie GS1 wiąże się z następującymi opłatami:

  • opłata rejestracyjna,
  • opłata roczna.

Wszystkie podane kwoty zawierają wliczony podatek VAT* oraz zostały zatwierdzone przez Radę GS1 Polska.

Opłaty rejestracyjne

a) opłaty za przydzielenie prefiksu GS1 firmy, zależne od wielkości puli numerów identyfikacyjnych:

Pula numerów GTIN/GLN
Opłata netto [zł] Opłata brutto [zł]
do 10  110,57 b)  136 b)
do 100  250  307,5
do 1000  500  615
do 10 000  1000  1230
do 100 000  3000  3690

 

b) nie pobiera się opłaty rejestracyjnej za przydzielenie puli do 10 numerów, która przysługuje wyłącznie nowym Uczestnikom lub posiadającym tylko pojedynczy numer GLN, o przychodach rocznych netto do 2 mln zł rocznie
c) Uczestnik może otrzymać tylko jedną pulę do 10 numerów
d) opłata za przydzielenie pojedynczego numeru GLN: 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto*
e) opłata za przydzielenie jednego numeru GTIN-8: 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto*
f) Uczestnicy stosujący wyłącznie krajowe numery katalogowe na produkty o zmiennej ilości nie uiszczają opłaty rejestracyjnej
g) opłata manipulacyjna za przerejestrowanie firmy zgodnie z artykułem 584 Kodeksu Spółek Handlowych: 110,57 zł netto, 136 zł brutto

Opłaty roczne**

a) opłaty roczne, których wysokość jest uzależniona od przychodów ogółem netto*** osiąganych przez Uczestnika w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym opłata jest wnoszona

Przychody netto [zł]
Opłata netto [zł] Opłata brutto [zł]
do 2 mln zł 110,57 136 zł
2-5 mln zł 217,07 267 zł
5-10 mln zł 546,34 672 zł
10-20 mln zł 1090,24 1341 zł
20-50 mln zł 1965,85 2418 zł
50-100 mln zł 2837,40 3490 zł
100-500 mln zł 3711,38 4565 zł
powyżej 500 mln zł 4582,93 5637 zł

 

b) opłata roczna obowiązująca Uczestników posiadających wyłącznie pojedynczy numer GLN wynosi: 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto
c) opłata roczna obowiązująca Uczestników korzystających z numerów GTIN-8: uzależniona jest od przychodów, zgodnie z tabelą
d) opłata manipulacyjna od kierowanego do Uczestnika monitu lub wezwania do zapłaty wynosi: 40,00 zł netto, 49,20 zł brutto

 

* Obowiązująca w dniu 1 stycznia 2019 stawka VAT wynosi 23%
** Uczestnicy posiadający kilka umów uczestnictwa z GS1 Polska uiszczają jedną opłatę roczną obliczoną według wyższej stawki
*** Przez przychody ogółem netto rozumie się sumę przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych oraz zysków nadzwyczajnych, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług

Dla lepszego zrozumienia naszego cennika, poniżej zamieszczamy przykłady dostępnych opcji.

Ważne informacje:

Opłaty składają się z dwóch elementów: opłaty rejestracyjnej oraz opłaty rocznej.

Opłata rejestracyjna zależna jest od puli numerów – jest to opłata jednorazowa, której dokonuje się w momencie składania wniosku.

Opłata roczna zależna jest od przychodów ogółem netto firmy za rok poprzedzający – jest to opłata cykliczna, pobierana co 12 miesięcy.

Przykład 1.

Nie jesteś zarejestrowany w Systemie GS1, a Twoje przychody ogółem netto nie przekraczają 2 mln zł rocznie? Możesz złożyć wniosek o pulę 10 numerów lub większą. Pula do 10 numerów jest zwolniona z opłaty rejestracyjnej. Wnosi się jedynie opłatę roczną w kwocie 136 zł brutto. O kolejną pulę numerów (do 100 lub 1000 lub 10.000 lub 100.000 numerów) możesz wnioskować w dowolnym momencie (po zarejestrowaniu przynajmniej 80% numerów GTIN z pierwszej puli); opłaty za pulę są naliczane zgodnie z cennikiem.

Przykład 2.

Nie jesteś zarejestrowany w Systemie GS1, a Twoje roczne przychody ogółem netto przekraczają 2 mln złotych? Możesz złożyć wniosek o pulę „do 100” lub większą. Opłata rejestracyjna za przydzielenie puli do 100 numerów wynosi 307,50 zł brutto. Opłata roczna zależy wyłącznie od rocznych przychodów ogółem netto. Jeśli Twoje przychody mieszczą się w przedziale od 5 do 10 mln złotych, opłata roczna wyniesie 672 zł brutto. Taka opłata będzie wymagana co 12 miesięcy od daty przystąpienia do Systemu GS1, o ile roczne przychody netto firmy nie ulegną zmianie.

Przykład 3.

Jesteś Uczestnikiem Systemu GS1 i potrzebujesz 55 numerów GTIN (EAN).
W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o pulę do 100 numerów – opłata rejestracyjna wówczas wyniesie 307,50 zł brutto.

Pamiętaj, o opłacie rocznej, którą należy dokonywać cyklicznie co 12 miesięcy od daty przystąpienia do Systemu GS1.

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.