Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Spotkanie stacjonarne: Fundusze na przyszłość – jak pozyskać środki na cyfryzację?

Spotkanie jest zaadresowane do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych cyfryzacją i poszukujących źródeł finansowania.

Podczas wydarzenia omówimy takie kwestie jak:

  • Gdzie szukać dofinansowań?
  • Na co zwrócić uwagę?
  • Jak się do tego zabrać?

Nie jest to spotkanie dedykowane jednej szczególnej branży, czy jednemu konkursowi!

W nowej perspektywie środków UE 2021-2027 w konkursach mogą brać udział mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, a także duże i tzw. mid-caps i small-caps. Nie ma też ograniczeń co do formy prowadzenia działalności (spółki, jdg, spólki prawa handlowego).

Miejsce spotkania

GS1 Polska
Malta Office Park
ul. abpa A. Baraniaka 88B, budynek C, piętro 3
61-131 Poznań

Agenda:

9:30 – 10:00 Rejestracja gości.
10:00 – 10:20 Akademia Cyfryzacji GS1 Polska – wsparcie w rewolucji cyfrowej
10:30 – 12:00 Ewa Kaczmarek – EVENEW – Fundusze na cyfryzację – blok 1-4
12:00 – 13:00 Przerwa kawowa/networking.
13:00 – 14:00 Michał Grabia – Innowacje, prace rozwojowe w projektach – blok 5-6
14:00 – 15:00 Lunch/networking

 

Zarejestruj się!

Zagadnienie Zakres -ogólnie Cel
1. Rodzaje funduszy na cyfryzację dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. Ustalenie statusu przedsiębiorstwa, weryfikacja uzyskanej pomocy publicznej (przydatne narzędzia informatyczne). Czym są mid-caps i small caps? Uczestnik wie gdzie szukać dofinansowania, jak i gdzie zweryfikować swój status, będzie potrafił znaleźć dofinansowanie dla swojej firmy ze względu na rodzaj i status. Będzie wiedział jak sprawdzić pomoc już udzieloną i jej wysokość
2. Rodzaje pomocy i zasady ich finansowania  Omówienie rodzajów pomocy: regionalna pomoc, pomoc de minimis, pomoc na badania, Poziomy dofinansowania i kryteria. Premie Uczestnik pozna rodzaje pomocy, co można z nich finansować od czego zależą poziomy dofinansowania w poszczególnych rodzajach
3. Elementy dokumentacji konkursowej (wniosek, umowa, regulamin, kryteria) Omówienie dokumentacji na przykładzie FENG (ogólnie, co się na nią składa co jest w nich uregulowane) Dodatkowe dokumenty przy konkursach na cyfryzację i automatyzację (mapa transformacji). Jak wygląda proces oceny Cel – poznanie procedury oceny i
4. Omówienie wybranych elementów wniosku  (w tym zasady 6R oraz wskaźniki) wraz z przykładami Zwrócenie uwagi na istotniejsze elementy samego wniosku dot. Innowacji i cyfryzacji na przykładzie FENG. Cel- zwrócenie uwagi na elementy, które nie powstaną bez udziału beneficjenta oraz elementy, które są dla firm trudne a powstają na końcu pod presją czasu (np. wskaźniki).
5. Innowacje – definicja, rodzaje, poziomy TRL, prace rozwojowe a badania przemysłowe (przykłady) Omówienie zagadnienia innowacyjności i prowadzenia prac badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie stawiają programy finansujące, w tym FENG Cel – pokazanie czym jest innowacja i jak jest rozumiana przez instytucje oceniające.
6. Część badawcza wniosku (problem badawczy i jego obiektywne udowodnienie, elementy metody badawczej, badanie stanu techniki) Omówienie procesu definiowania problemu badawczego, w jaki sposób definiować zadania badawcze oraz jaki metody badawcze należy stosować. Pokazanie na przykładzie procesu badania stanu techniki w wybranych bazach patentowych i publikacyjnych Pokazanie w jaki sposób należy szukać innowacyjności procesowej lub produktowej i jak ją udowadniać. Pokazanie jak przeprowadzić badanie stanu techniki i z jakich etapów składa się ten proces

Data dodania: 14 czerwca 2024

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.