Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

Notatka prasowa: Dane ESG w Globalnym Modelu Danych – GS1 Polska powołuje Okrągły Stół

GS1 Polska ogłasza powołanie Okrągłego Stołu ds. Danych ESG w Globalnym Modelu Danych. Pierwsze spotkanie już 4 czerwca br. Partnerami merytorycznymi inicjatywy są EY Polska i FOB.

Najnowsze regulacje prawne zobowiązują firmy do zbierania i udostępniania danych związanych ze zrównoważonym rozwojem, czyli ESG (Environmental, Social, Governance). Nowa inicjatywa GS1 Polska, Okrągły Stół ds. Danych ESG, ma zapewnić, że dane te będą zbierane, gromadzone oraz współdzielone w sposób ustandaryzowany. Będzie to kluczowy krok w kierunku transparentności w łańcuchu wartości.

 

Pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu 4 czerwca

Pierwsze spotkanie Okrągłego Stołu GS1 Polska odbędzie się online 4 czerwca 2024 roku. Jego celem jest rozpoczęcie dialogu oraz zrozumienie potrzeb, oczekiwań i możliwości firm w zakresie gromadzenia i współdzielenia danych ESG.

W pierwszym spotkaniu wezmą udział przedstawiciele kluczowych sieci handlowych i producentów.

“Standardy GS1 pomagają gromadzić i współdzielić dane w sposób ustandaryzowany w całym łańcuchu wartości. W myśl wizji ESG GS1 Polska standardy GS1 pomagają prowadzić biznes w sposób bardziej zrównoważony. Dziś już ponad 70% Uczestników GS1 Polska zauważa pozytywny wpływ standardów na realizację ich celów ESG. Wierzymy, że partnerstwa przybliżą nas do realizacji celów zrównoważonego rozwoju UN” – komentuje dr Marta Szymborska, co-CEO GS1 Polska.

Tematy spotkania

W trakcie inauguracji Okrągłego Stołu wystąpią eksperci:

  • Dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk z EY Polska omówi wpływ dyrektywy CSRD oraz standardy raportowania i wymagane ujawnienia.
  • Dr inż. Krzysztof Muszyński z Łukasiewicz – PIT – Poznański Instytut Technologiczny przedstawi rolę i potencjał Globalnego Modelu Danych w procesie gromadzenia i współdzielenia danych ESG.
  • Dr Marta Szymborska z GS1 Polska zaprezentuje narzędzie mapujące ESRS-y (standardy raportowania ESG) z używanymi przez polskie firmy standardami GS1.

Partnerami merytorycznymi Okrągłego Stołu ds. Danych ESG w Globalnym Modelu Danych są EY Polska oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

„Wierzymy, że dane ESG nie tylko będą walutą przyszłości, ale też będą niezbędne w podejmowaniu skutecznych decyzji operacyjnych i strategicznych w organizacjach. Widzimy też obecnie niedobór takich danych na rynku. Wierzymy, że dzięki standardom GS1 tę lukę można zapełnić” – podsumowuje dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Partnerka w EY.

O GS1 Polska

GS1 – międzynarodowa organizacja not-for-profit. Działa w 150 krajach i od początku istnienia wspiera handel. W tym celu wdrożyła standardowy kod kreskowy, znany i używany dziś na całym świecie, a do tego uznany przez BBC za jedną z 50 rzeczy, które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. Standardy GS1 pomagają firmom identyfikować, gromadzić i współdzielić informacje o produktach. Współcześni konsumenci żądają szybkiej, dokładnej i kompletnej informacji na temat towarów, którą mogą uzyskać dzięki dostępowi do systemów identyfikowalności (ang. traceability). Dzięki Systemowi GS1 partnerzy handlowi mogą łatwo współpracować i udostępniać informacje o produktach w całym łańcuchu dostaw.

O EY Polska

EY Polska jest polskim oddziałem jednej z największych na świecie firm świadczących usługi profesjonalne – Ernst & Young (EY). Aktywnie promuje zasady zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Firma współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami akademickimi i administracją publiczną, aby wspierać inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, edukacji i rozwoju społecznego. EY Polska angażuje się również w różnorodne projekty charytatywne i wolontariackie, wspierając lokalne społeczności.

O Łukasiewicz PIT

Poznański Instytut Technologiczny to nowoczesna jednostka badawczo-rozwojowa, będąca częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych organizacji naukowych w Polsce. Instytut specjalizuje się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu technologii przemysłowych, inżynierii materiałowej, automatyzacji procesów produkcyjnych oraz ochrony środowiska. Jego celem jest wspieranie polskiego przemysłu i gospodarki poprzez rozwój nowoczesnych technologii. Instytut współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi partnerami, dążąc do wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach globalnych.

O FOB

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) jest wiodącą organizacją w Polsce, która zajmuje się promowaniem i wspieraniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) oraz zrównoważonego rozwoju. Od 2000 roku FOB działa na rzecz podnoszenia standardów etycznych i społecznych w polskich przedsiębiorstwach oraz wspiera ich w integracji zasad CSR w codziennych operacjach biznesowych.

Osoba do kontaktu

Aleksandra Bauza

Koordynator ds. Marketingu

Data dodania: 4 czerwca 2024

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.