Globalny Język Biznesu

Globalny Język Biznesu

GS1 Polska oraz UN Global Compact Network Poland łączą siły na rzecz zrównoważonej mody

Sustainable fashion zaczyna się od zrównoważonej produkcji i dostaw. GS1 Polska i UN Global Compact Network Poland planują wspólne działania w celu wsparcia firm we wdrażaniu cyfrowego paszportu w branży odzieżowej.

Podpisane 18 maja 2023 roku w Warszawie porozumienie przewiduje długofalową współpracę obu organizacji na rzecz cyfrowego paszportu produktowego dla wyrobów odzieżowych. Porozumienie zawarto z myślą o wymianie wiedzy i informacji, organizowaniu wydarzeń branżowych i edukacyjnych oraz realizacji projektów edukacyjnych.

Kody dla mody…i klimatu

Planowane działania wpisują się w założenia programu Climate Positive (UN GCNP), który realizuje cele proklimatyczne wynikające z 10 zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zarówno GS1 Polska, jak i UN GCNP wierzą, że to najlepsza droga do podniesienia świadomości społecznej w obszarze zrównoważonej produkcji, łańcucha dostaw oraz rynku mody.

– GS1 Polska i UN Global Compact Network Poland zamierzają wspólnie edukować w zakresie wagi i jakości informacji w łańcuchu wartości. Chcemy pokazać, że rzetelne gromadzenie i współdzielenie ustandaryzowanych danych stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju oraz ułatwia wdrożenie cyfrowego paszportu produktowego również w branży fashion – komentuje dr inż. Elżbieta Hałas, Członkini Zarządu w GS1 Polska.

W myśl regulacji Cyfrowy Paszport Produktowy, będzie bazował na unikalnym numerze produktu, takim jak np. Globalny Numer Jednostki Handlowej (GTIN) oraz wykorzystywał inne, znane już standardy GS1 do przekazywania informacji z różnych baz danych. Rozwiązanie ma zapewnić konsumentom, firmom i organizacjom dostęp do ważnych dla nich informacji: o składzie, pochodzeniu, procesie produkcji i producencie. W ten sposób umożliwi zwiększenie kontroli nad surowcami lub komponentami oraz sposobem produkcji i utylizacji.

Rozwiązanie ma objąć nie tylko produkty gotowe, ale także komponenty i półprodukty. Będzie dotyczyć nie tylko towarów wyprodukowanych w Europie, ale także sprowadzonych do UE z innych rynków. W pierwszej kolejności „obowiązek paszportowy” obejmie:

  • baterie i akumulatory,
  • tekstylia oraz
  • materiały budowlane.

Następnie paszporty otrzymają wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne. Z czasem rozwiązanie ma objąć ma także inne kategorie produktów.

Jak zauważają eksperci Deloitte, stworzenie i utrzymanie zdecentralizowanego, spójnego systemu rozproszonych danych bazującego na globalnych, otwartych standardach GS1 jest tańsze we wdrożeniu niż budowanie odrębnych systemów w oparciu o tworzone od nowa własne standardy identyfikacji i komunikacji przez wiele różnych organizacji.

– Dostęp do transparentnych i rzetelnych informacji na temat składu i procesu produkcji powinien być podstawowym prawem każdego konsumenta. Regulacje prawne w tym zakresie są niezbędne to zredukowania negatywnego wpływu branży modowej na środowisko oraz rynek pracy, szczególnie w krajach rozwijających się. Mam nadzieję, że dzięki współpracy UN GCNP i GS1 uda nam się przekazać sprawdzoną wiedzę na temat działania branży modowej jak najszerszemu gronu odbiorców – mówi Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

O GS1

GS1 – organizacja not-for-profit zajmująca się opracowywaniem i utrzymywaniem globalnych standardów zapewniających efektywną komunikację biznesową. Najbardziej znanym z tych standardów jest kod kreskowy, uznany przez BBC za jedną z 50 rzeczy, które w największym stopniu przyczyniły się do powstania nowoczesnej gospodarki. GS1 zrzesza 116 lokalnych Organizacji Członkowskich i ponad 2 miliony użytkowników (zarejestrowanych firm).

Standardy, usługi i rozwiązania GS1 są tworzone po to, aby podnosiły efektywność, bezpieczeństwo i widoczność w łańcuchach dostaw w kanałach fizycznych i cyfrowych, w wielu różnych sektorach gospodarki. Tworzą one język biznesowy, który pozwala na identyfikację, gromadzenie i współdzielenie kluczowych informacji o produktach, lokalizacjach, zasobach
i wielu innych kwestiach.

O UN Global Compact i UN Global Compact Network Poland

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od momentu powołania w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. UNGC zrzesza obecnie ponad 22 000 członków z całego świata.

Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań. Staje się katalizatorem globalnych zmian.

UN Global Compact Network Poland jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków United Nations Global Compact – inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ zrzeszającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption Programme oraz United Business for Ukraine.

UN Global Compact Network Poland zajmuje się także koordynacją współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ działającymi w Polsce lub na terenie Polski, wspierając wysiłki centrali UN Global Compact na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Rolą polskiego biura w kontekście współpracy z biznesem jest też współdziałanie z tymi agendami i programami ONZ, które nie mają w Polsce swojej siedziby. Więcej informacji na stronie https://ungc.org.pl

Data dodania: 20 czerwca 2023

Bądź na bieżąco z informacjami o standardach GS1 np. kodami kreskowymi. Otrzymuj informacje o najnowszych wdrożeniach w branżach retail, e-commerce, ochrona zdrowia, przemysł, TSL, o webinariach, szkoleniach i konferencjach.

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera. Na Twój e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.